Edukacja seniorów w DPS

13 marca 2017 w związku z trwającymi kampaniami społecznymi „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, „ZGAŚ RYZYKO” oraz „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

W spotkaniu wzięli udział lokatorzy zamieszkujący DPS oraz personel ośrodka. Tematy związane były z zagrożeniami występującymi w miejscach zamieszkania, w tym zagrożenie jakie ze sobą niesie tlenek węgla i sposoby zabezpieczania się przed „czadem”. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży omówili ponadto seniorom profilaktykę przeciwdziałania zagrożeniom oraz zasady ewakuacji z budynku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz przypomina o zakazie używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować pożar w budynku oraz na terenie przyległym.

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach można uzyskać na stronie internetowej komendy w zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: mł. asp. Jakub Nowak

edukacja_seniorow00

edukacja_seniorow03 edukacja_seniorow01 edukacja_seniorow02