EFEKT Z DEFEKTU – projekt Stowarzyszenia Na Górze

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

OPIS PROJEKTU

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, to w świadomości społecznej osoby z „defektem”. Nasze przedsięwzięcie ma pokazać, że są one zdolne, twórcze, aktywne, efektywne. W skrótowy sposób określa to tytuł projektu. W jego ramach odbędą się na terenie Chodzieży trzy warsztaty artystyczno-terapeutyczne: muzyczny, ceramiczny i animacji filmowej. Wszystkie zazębiają się ze sobą: Najpierw zespół muzyczny opracuje i nagra w studiu piosenkę pt. „Efekt z defektu”, która dała tytuł całemu przedsięwzięciu. Następnie do tego utworu zostanie zrealizowany teledysk – będzie to tradycyjna, poklatkowa animacja przestrzenna z wykorzystaniem plasteliny. Z kolei najciekawsze kadry z teledysku staną się wzorcem do wyrycia płaskorzeźb na zrobionych do tego celu płytkach ceramicznych.
Z realizacji całego projektu powstanie reportaż filmowy. Wszystko zakończy publiczna wystawa ceramicznych płaskorzeźb połączona z prezentacją teledysku i piosenki oraz reportażu. Równocześnie będą one miały premierę w internecie.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Będzie realizowany w Chodzieży przez Stowarzyszenie Na Górze od 1 września do 30 listopada. Do udziału w nim zapraszamy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w każdym wieku oraz wolontariuszy, którzy są zainteresowani tematyką warsztatów. Zgłoszenia są przyjmowane w formie e-maili na adres: s.nagorze@gmail.com (wymagane jest podanie numeru telefonu do kontaktu).

PO CO TO ROBIMY

Poprzez realizację tego projektu chcemy zwrócić uwagę społeczną na to, że osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności warto dać możliwość pełnosprawnego funkcjonowania w tych dziedzinach, w których ich niepełnosprawność nie ma żadnego znaczenia lub tylko nieznacznie utrudnia pracę. Tak jest m.in. w pracy twórczej. Efekt artystyczny unieważnia znaczenie „defektu” – niepełnosprawności (tak bowiem właśnie osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności są często postrzegane przez szerokie społeczeństwo – jako osoby z defektem, który całkowicie wyklucza je z „normalnej” aktywności). Nasze przedsięwzięcie ma pokazać, że osoby te są efektywne, aktywne, twórcze – czyli że pomimo tzw. „defektu”, ich praca tworzy konkretny, ciekawy efekt.

Zamierzone działania, poprzez promocję aktywności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, będą prowokowały szerokie społeczeństwo do pozytywnych postaw w stosunku do tych osób.

Równocześnie przedsięwzięcie to odpowiada na konkretną potrzebę jego bezpośrednich uczestników – osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z naszych wcześniejszych wspólnych działań wynika bowiem, że mają one ogromną chęć aktywności twórczej w różnorodnych dziedzinach artystycznych. Poprzez taką aktywność poszerza się udział tych osób w szeroko rozumianej kulturze.

Dodatkowo, wystawa ceramicznych prac powstałych w czasie tego przedsięwzięcia, zostanie zainstalowana w przestrzeni miejskiej Chodzieży. I to jest kolejny kontekst, który nasz projekt porusza, gdyż poza pokazaniem efektów realizacji projektu wszystkim mieszkańcom miasta, wystawa ta będzie odnosiła się do ceramicznej historii miasta Chodzież, które dawniej słynęło z wyrobu ceramiki. Już od kilku lat nasze stowarzyszenie instaluje różnorodne ceramiczne „rzeźby” na ulicach tego miasta, jako „Ceramiczny street-art.” i spotyka się to z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Wojciech Retz