Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu

Od września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego realizowany jest program edukacyjny „Tam, gdzie jeziora, błękity…” w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu”.

Dzięki wsparciu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które umożliwiają realizacje różnych przedsięwzięć w terenie (m.in. ekologiczne zestawy do badania wody, mikroskopy, zestawy do doświadczeń z biologii).

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie uczniowie SP nr 1 w okresie od września do października 2022 r. m.in.:

Odwiedzili Drawieński Park Narodowy – poznali dzięki temu historię osady Głusko, ekosystem rzeki Drawy. Uświadomili sobie jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych.

Zrealizowali zajęcia warsztatowe dot. obserwowania wpływu napięcia powierzchniowego na obiekty na powierzchni wody, obserwowanie procesu transportu wody przez materiał porowaty, badali zjawiska transportu wody w liściach selera naciowego.

Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Woda wokół nas – dlaczego musimy o nią dbać?”. Dzięki zajęciom powstał raport oszczędnego gospodarowania wodą. Dla najmłodszych uczniów zorganizowano zajęcia „Magiczna woda”.

Wizyta nad jeziorem Lubianka pozwoliła natomiast na obserwację organizmów wodnych. Uczniowie pobrali, obserwowali i analizowali organizmy żywe ze zbiorników wodnych.

UM Wałcz

ekopracownia_w_szkole

ekopracownia_w_szkole_02 ekopracownia_w_szkole_03 ekopracownia_w_szkole_04 ekopracownia_w_szkole_05 ekopracownia_w_szkole_06 ekopracownia_w_szkole_07