#EUChooseSafeFood odsłona druga – rozpoczyna się drugi rok wspólnej kampanii EFSA i GIS dotyczącej bezpieczeństwa żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi II edycję kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności – od pomocy przy czytaniu etykiet, przez informacje na temat istoty i zasadności stosowania suplementów diety, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych.

Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności oraz instytucjami naukowymi w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot. bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

Widząc potrzebę podnoszenia wiedzy społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa żywności, Główny Inspektorat Sanitarny po raz drugi włącza się w realizację kampanii. Oprócz szeroko komunikowanych w przestrzeni internetowej materiałów kampanijnych, pracownicy terenowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzą działania edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności. Wyjaśnią co to są suplementy diety, udzielą praktycznych wskazówek, na co zwracać uwagę kupując produkty żywnościowe, jakich zasad przestrzegać by zakupiona przez nich żywność była nadal bezpieczna.

Przy realizacji działań kampanijnych Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z innymi organami urzędowej kontroli oraz jednostkami naukowymi w tym przede wszystkim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Kampania jest adresowana głównie do osób między 25 a 45 rokiem życia i stara się objaśnić rolę EFSA w kształtowaniu europejskiego prawodawstwa, które chroni konsumentów i cały łańcuch żywności.

Pan Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz. z satysfakcją przyjmuje i promuje kontynuację kampanii w Polsce:  Dzięki informacjom pozyskiwanym w trakcie kampanii konsumenci zyskują pewność podczas dokonywania zdrowych wyborów. To ważna inicjatywa, która zwiększa zaufanie konsumentów do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności, opartego na podstawach naukowych. Nasza kampania pozwala także zacieśnić współpracę pomiędzy GIS a EFSA, organizacjami konsumenckimi, producentami żywności i społeczeństwem obywatelskim, budując zaufanie obywateli UE do produktów spożywczych, po które sięgają, bez względu na to, w którym europejskim kraju się znajdują.

Kampania jest adresowana głównie do Europejczyków między 25 a 45 rokiem życia i stara się objaśnić rolę EFSA w kształtowaniu europejskiego prawodawstwa, które chroni konsumentów i cały łańcuch żywności.

Więcej informacji dostępne na stronie https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

euchoose

euchoose_02 euchoose_03 euchoose_04 euchoose_05 euchoose_06