„Europa zrzeszonych narodów według Staszica” – wystawa plenerowa na ulicy Śródmiejskiej

Muzeum Stanisława Staszica w Pile zaprasza do oglądania wystawy plenerowej na ulicy Śródmiejskiej. Tytuł wystawy: „Europa zrzeszonych narodów według Staszica”. Scenariusz: Józef Olejniczak. Projekt graficzny: Zofia Kawalec-Łuszczewska. Reprodukowane materiały pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Muzeum Staszica.

Wystawa pokazuje jedną z wielkich idei Staszica – zjednoczoną Europę. W latach 1819-1820 Staszic wydał trzy tomy poematu dydaktycznego „Ród ludzki”, w którym przedstawił ogólny schemat dziejów całej ludzkości oraz wizję społeczeństwa przyszłości – Europę zrzeszonych narodów. Staszic uważał proces jednoczenia się Europy za nieuchronny – jako skutek stale i niezmiennie działających praw natury, które nazywał mocą twórczą: „Moc twórcza nie zmieni się, nie ustąpi, ona koniecznie swoje przeznaczenie w rodzie ludzkim dopełni, zrzeszenie Europy ludów uiści”. W „Rodzie ludzkim” opisał zarówno organizację polityczną, jak i społeczną zjednoczonej Europy.

Wystawa składa się z dwunastu plansz, które pokazują losy „Rodu ludzkiego” Staszica (po jego śmierci skonfiskowanego i prawie w całości zniszczonego) i zarysowane w nim najważniejsze etapy dziejów człowieka (prowadzące w naturalny sposób do zjednoczenia ludów Europy) oraz przedstawiają organizację polityczną Europy zrzeszonych narodów.

(SE)

europa_zrzeszonych00

europa_zrzeszonych08 europa_zrzeszonych01 europa_zrzeszonych02 europa_zrzeszonych03 europa_zrzeszonych04 europa_zrzeszonych05 europa_zrzeszonych06 europa_zrzeszonych07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *