„Fa-Lato” w DPS w Falmierowie

30 sierpnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie odbyła się coroczna impreza rekreacyjno-kulturalna z okazji pożegnania lata pod nazwą „Fa-Lato”.

– Głównym celem tej imprezy jest integracja poprzez wspólną zabawę – mówi Iwona Zawistowska, dyrektor DPS w Falmierowie. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w niej mieszkańców innych domów pomocy społecznej w powiecie pilskim –  z Chlebna, Dębna, Rzadkowa i Falmierowa oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Liszkowa.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatu pilskiego: starosta pilski Eligiusz Komarowski, wicestarosta Stefan Piechocki i przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak.

– Bardzo się cieszę, że takie spotkania organizowane są przez nasze placówki pomocy społecznej, że są one otwarte na innych, na lokalną społeczność – mówi wicestarosta Stefan Piechocki.

– Integracja, poprzez wspólne pikniki czy zawody rekreacyjno-sportowe, jest bardzo ważnym aspektem działalności tego typu placówek – dodaje Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile – I co najważniejsze – jest to bardzo pozytywnie odbierane przez samych mieszkańców DPS-ów i uczestników WTZ-ów.

Placówki pomocy społecznej funkcjonują we wszystkich gminach powiatu pilskiego. Często mogą też liczyć – jak w przypadku gminy Wyrzysk – na wsparcie i bardzo dobrą współpracę z samorządem gminnym.

– Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie jest ważną placówką na terenie naszej gminy – mówi Bogusława Jagodzińska, burmistrz Wyrzyska. – Współpracujemy z nim na stałe m.in. poprzez jednostki organizacyjne – szkoły i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Dzieci są tam częstymi gośćmi prezentując m.in. różne pogramy artystyczne. Przy okazji, problemy ludzi niepełnosprawnych stają się im bliższe, uczą się pomagać potrzebującym i współżycia w społeczeństwie.

Uczestnicy spotkania chętnie brali udział w przygotowanych konkursach, zabawach i atrakcjach, które uświetnił swoim występem Zespół Muzyczny AM. Dla wszystkich był poczęstunek i drobne upominki.

Agnieszka Matusiak

fa_lato_w_dps01

fa_lato_w_dps02 fa_lato_w_dps03

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *