Fałszywy KRUK zbiera opłaty abonamentowe! Nie daj się oszukać!

W ostatnich dniach coraz więcej zgłoszeń skierowanych do Rzecznika Konsumentów dotyczy sprawy windykacji abonamentu RTV przez KRUK Inkaso. Jak się okazuje pod działania firmy prawdziwej firmy KRUK podszywają się oszuści.

Konsumenci otrzymują wezwanie do zapłaty od Kruk Inkaso, a zaległość rzekomo dotyczy opłaty z tytułu abonamentu RTV. Wiele takich przypadków odnotowano już w Pile.

– Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielami firmy KRUK ustaliłam, że listy wysłane są przez oszustów, którzy wykorzystują nazwę i zniekształcone logo firmy. Grupa KRUK nie zajmowała się i nie zajmuje obsługą zaległości z tytułu abonamentu RTV. Jest to próba wykorzystania popularnego ostatnio tematu opłat abonamentowych i znanej marki firmy – informuje Aleksandra Pęska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile.

Ponadto Grupa KRUK informuje, że oprócz listownych wezwań do zapłaty, rozsyłane są wiadomości mailowe z fałszywą informacją o rzekomym zadłużeniu i skierowaniu sprawy do komornika sądowego celem odzyskania należności. Wiadomości są wysyłane z adresów:  damian.kaszuba@lpkruk.eu, andrzej.kowalik@kruka.pl, j.kuszyba@pl.kruk.eu, tadeusz.krostka@eu.kruk.pl oraz krzysztof.r@kruksas.pl.

W związku z falą fałszywych pism oraz emaili od nadawcy podszywającego się pod grupę KRUK prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.  O zaistniałej sytuacji poinformowane zostały  właściwe organy ścigania. Apelujemy o nieprzekazywanie żadnych pieniędzy na podane w wezwaniach konta.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

falszywy_kruk_zbiera00

falszywy_kruk_zbiera01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *