Gaszenie pożarów wewnętrznych

W dniach od 20 do 22 maja 2024 roku w jednym z budynków przeznaczonych do rozbiórki na terenie składowiska odpadów w Kłodzie przeprowadzono ćwiczenia oraz warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

 

W skład instruktorów wchodzili strażacy z JRG PSP nr 1 i 2 w Pile oraz z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Pile.

 

Pierwsza część dotyczyła sprawdzenia i zastosowania odpowiednich technik przez obydwie JRG w praktyce. Druga część przeznaczona dla OSP składała się najpierw ze szkolenia, a później przystąpiono do realizacji ćwiczeń.

 

Poruszono następujące tematy: „rozpoznanie  360° ”, niezbędne wyposażenie roty w trakcie działań, monitorowanie czasu pracy ratowników w strefie niebezpiecznej, „procedura otwarcia drzwi”, techniki podawania prądów wody, rota RIT.

 

W warsztatach wzięło udział 11 zastępów OSP z powiatu pilskiego. Ze względu na duże zainteresowanie pojawiła się potrzeba zrealizowania jeszcze raz takiego szkolenia w bardziej rozbudowanej formie.

 

Szczególne podziękowania należą się firmie Altvater Piła Sp. z o.o. za udostępnienie obiektu do ćwiczeń.

 

Opracowanie : kpt. Jacek Michalski, KP PSP Piła
Zdjęcia: KP PSP Piła