Gazeta Regionalna Powiat musi przeprosić Henryka Stokłosę

Kandydat KW Porozumienie Samorządowe, senator Henryk Stokłosa wygrał proces w trybie wyborczym, który wytoczył Szczepanowi Grzechowiakowi, redaktorowi naczelnemu Gazety Regionalnej Powiat i Mariuszowi Gratkowskiemu, redaktorowi prowadzącemu dodatek pilski Gazety Regionalnej Powiat.

13 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu z siedzibą w Pile postanowił zakazać redaktorom Gazety Powiat rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, opublikowanych 29 listopada w artykule pt. „Rozterki wyborcy”, polegających na tym, iż: ,,Henryk Stokłosa to człowiek, który został skazany prawomocnymi wyrokami sądów w Chodzieży i Poznaniu za pozbawienie wolności jednego, pobicie innych”. Nakazać uczestnikom opublikowanie sprostowania i przeproszenia na portalu www.faktypilskie.pl. Obaj panowie mają również wpłacić solidarnie kwotę 1 tys. zł.  na rzecz organizacji pożytku publicznego Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile (KRS 0000044377). W pozostałych częściach sąd pozew oddalił.

Henryk Stokłosa, kandydat Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile na radnego do Rady Powiatu Pilskiego, okręg VI, w pozwie do sądu napisał m.in., że w artykule prasowym z dnia 29 października 2014 roku, zatytułowanym „Rozterki wyborcy”, opublikowanym w piśmie społeczności lokalnej Gazeta Regionalna Powiat zasady rzetelności dziennikarskiej zostały złamane. Razi swoją dowolnością dodatek w nazwie gazety wskazujący na jej niezależność, w sytuacji gdy z treści całego artykułu wynika splot powiązań i uwikłań redakcji, która czynnie bierze udział w kampanii politycznej, kryjąc się za głosem tajemniczej czytelniczki, która zastrzegła dane personalne do wiadomości redakcji. List dotyczący zbliżających się wyborów i zawierający charakterystykę kandydatów Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe ewidentnie wskazuje na cel publikacji. Henryk Stokłosa pisze dalej, że stwierdzenia zawarte w niniejszym artykule są nieprawdziwe i miały na celu zdyskredytowanie Wnioskodawcy w opinii wyborców. Opublikowanie przez Gazetę Regionalną Powiat listu czytelniczki, należy uznać za formę agitacji i propagandy wyborczej, której celem jest wprowadzenie wyborców w błąd. Publikacja niniejszego artykułu, bez sprawdzenia prawdziwości i rzetelności stawianych w nim zarzutów skutkuje jednoznacznie negatywnym i rażąco nieuprawnionym przestawieniem Henryka Stokłosy w złym świetle.

Wyrok ogłosił sędzia Jacek Grudziński, który w uzasadnieniu powiedział że, wbrew twierdzeniom panów z Gazety Regionalnej Powiat, artykuł prasowy, list do redakcji jest materiałem wyborczym w rozumieniu przepisów. Sąd wziął pod uwagę, że zarówno treść jak i forma tego materiału wskazuje, że jest to materiał wyborczy.  Wyrok nie jest prawomocny. Stronom, w ciągu 24 godzin, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji sądu.

(SE)

gazeta_regionalna_powiat01

gazeta_regionalna_powiat02 gazeta_regionalna_powiat03 gazeta_regionalna_powiat04 gazeta_regionalna_powiat05 gazeta_regionalna_powiat06 gazeta_regionalna_powiat07 gazeta_regionalna_powiat08 gazeta_regionalna_powiat09