Gmina Chodzież. Nowy GPZ – inwestycja przyszłości

Enea Operator zmodernizowała sąsiadujący z Ratajami Główny Punkt Zasilania energią dla Chodzieży i powiatu. Uroczyste uruchomienie inwestycji miało miejsce w poniedziałek 20 lutego w obecności wielu gości, wśród nich wójta Gminy Chodzież Kamili Szejner. Nowy GPZ znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. Umożliwi nie tylko przyłączenie do sieci kolejnych podmiotów, ale zapewni też lepszą ciągłość dostaw energii.

Wartość tej strategicznej dla rejonu inwestycji wyniosła blisko 17 mln zł. Przebudowa stacji elektroenergetycznej Chodzież została dofinansowana z funduszy europejskich w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie ponad 7 mln zł. Jak zapewniają szefowie Enei, modernizacja GPZ pozwoli także na rozwój energetyki rozproszonej (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne), w całej północnej Wielkopolsce. Obok szefów Enei w załączeniu i otwarciu nowej inwestycji wziął także udział wiceminister Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak, a także starosta chodzieski Mirosław Juraszek.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej transformującej wysokie napięcie na średnie (110/15 kV) w Chodzieży obejmowała szeroki zakres robót: od budowy napowietrznej, dwusekcyjnej, jednosystemowej rozdzielni wysokiego napięcia, przez budowę samego budynku stacyjnego, aż po budowę dróg, par-kingów, oświetlenia stacji, sieci wodno-kanalizacyjnej i nowego ogrodzenia. Sercem inwestycji jest zabudowa dwóch stanowisk dla transformatorów i nowych baterii akumulatorów wraz zabezpieczeniami oraz telemechaniką. Podczas krótkiej uroczystości wspólnymi siłami samorządowców z udziałem wójt Kamili Szejner, dyrektorów Enei i wiceministra Grzegorza Piechowiaka dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi.

– Naszym nadrzędnym celem, ale i obowiązkiem jest stała modernizacja i rozbudowa infrastruktury dla zwiększania pewności zasilania naszych odbiorców – mówił podczas otwarcia wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju Lech Żak. Energetyka się zmienia i już nie tylko przesyła energię z rozdzielni do sieci, ale prąd może też płynąć w drugą stronę, czyli od prosumenta do sieci najwyższych napięć… Są dni kiedy 60% energii pokrywane jest już z odnawialnych źródeł. Ta rozdzielnia jest przystosowana do tego właśnie typu odbioru i zarządzania energią. Przebudowa chodzieskiego GPZ umożliwi dalszy dynamiczny rozwój tego regionu i wpłynie na bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Co ważne, znacznie zwiększa się teraz możliwość przyłączenia nowych odbiorców, a także możliwości zarządzania energią wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, przewiduje również wdrożenie sieci inteligentnej. Podczas krótkiej uroczystości wspólnymi siłami samorządowców – z udziałem wójt Kamili Szejner, dyrektorów Enei i wiceministra Grzegorza Piechowiaka dokonano prze-cięcia symbolicznej wstęgi. Jak zaznaczył wiceminister Grzegorz Piechowiak inwestycja w Chodzieży jest jednym z elementów transformacji energetycznej Polski.

– Sprzyja ona rozwojowi odnawialnych źródeł energii w regionie. Chętnych do przyłączenia jest bardzo wielu, mamy świadomość, że sieci są coraz bardziej obciążone, dlatego wychodzimy z nową w inicjatywą. Chcemy, żeby powstawały bezpośrednie linie dla przedsiębiorstw, które mają własne źródła zasilania, To odciąży w pewnym momencie Eneę. Największym problemem dla nas są obciążenia sieci. Musimy myśleć o ich powiększaniu i modernizacji – dodaje wiceminister Grzegorz Piechowiak.

GMINA CHODZIEŻ

gmina_chodziez_nowy

gmina_chodziez_nowy_02 gmina_chodziez_nowy_03 gmina_chodziez_nowy_04 gmina_chodziez_nowy_05 gmina_chodziez_nowy_06