Gmina Kaczory – Gminą 30-lecia Wolności RP, a Brunon Wolski – wójtem 30-lecia Wolności RP

Decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy pl. i Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług samorząd Gminy Kaczory został uhonorowany nagrodą specjalną „Gmina 30-lecia Wolności RP”, a wójt Brunon Wolski zaszczytnym tytułem „Wójt 30-lecia Wolności RP”.

Wyróżnienia przyznane zostały w ramach jubileuszowej edycji „Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu”, której oficjalne rozstrzygnięcie nastąpiło 14 czerwca w Warszawie podczas Wielkiej Gali 30-lecia Wolności RP.

Tytuł „Wójt 30-lecia Wolności RP” podczas gali odebrało 8 włodarzy, których wkład pracy i zaangażowanie przyczynia się do rozwoju gmin oraz przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców. Ten zaszczytny laur przyznano m.in. wójtowi gminy Kaczory Brunonowi Wolskiemu.

Nagrodę specjalną „Gmina 30-lecia Wolności RP” otrzymały najlepsze gminy w Polsce, które inwestują w rozwój swojego regionu, dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o poprawę jakości życia mieszkańców, efektywnie wykorzystując przy tym środki unijne. Do tej elitarnej grupy Rada Programowa Plebiscytu zakwalifikowała 17 gmin. Gmina Kaczory była jedną z pięciu z Wielkopolski, która otrzymała nominację, przeszła pozytywnie procedurę weryfikacyjną i zakwalifikowała się do otrzymania tej nagrody.

Przystępując do plebiscytu Gmina Kaczory musiała przedstawić informacje z ostatnich lat w zakresie działań zrealizowanych w obszarze: promocji, budowania pozytywnego wizerunku oraz marki gminy, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, kultury, polityki prorodzinnej, współpracy z inwestorami, współpracy partnerskiej krajowej oraz zagranicznej. Gmina Kaczory zobowiązana była również do przedstawienia danych ekonomiczno-statystycznych dotyczących m.in.: budżetu gminy, środków pozyskanych z Unii Europejskiej, ilości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy, wyposażenia gminy w podstawowe media i długości zmodernizowanych lub wybudowanych dróg.

mm & (SE)

gmina_kaczory_gmina_30_lecia1_01

gmina_kaczory_gmina_30_lecia1_02