Gmina Łobżenica. Będzie bezpieczniej – nowe oświetlenie w Dźwiersznie Wielkim i Liszkowie

gmina_lobzenica_bedzie
24 lipca w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica podpisano umowy z Zakładem Robót Budowlanych TEELDOM Sp. z o.o. na zadania pod nazwą: „Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 108 położonej w m. Dźwierszno Wielkie, gmina Łobżenica” i  „Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 49 położonej w m. Liszkowo, gmina Łobżenica”.

Dzięki realizowanym inwestycjom mieszkańcy Dźwierszna Wielkiego i Liszkowa będą mogli korzystać z nowego oświetlenia ulicznego, które z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu życia.

UM  Gminy Łobżenica