Gmina Piła doposaża gabinety higienistek szkolnych

Gmina_Pila_doposaza
Stoliki zabiegowe, wagi medyczne z wzrostomierzem, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, stetoskopy, tablice Snellena, Ishihary, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, apteczki pierwszej pomocy itp. wyposażenie zostanie zakupione dla 11 gabinetów profilaktyki zdrowotnej mieszczących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła.  

Na wniosek Gminy Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w wysokości 46 129 tys. zł na doposażenie tychże gabinetów. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym jest organizowana w celu ochrony zdrowia i zapewnienia prawidłowego ich rozwoju w perspektywie funkcjonowania w życiu dorosłym.

Dla realizacji tego celu Gmina zapewnia wszystkim uczniom dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, który jest miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i poprawi dostępność opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

Dorota Semenov
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Piły