Gmina Piła kieruje pytania do mieszkańców w sprawie potrzebnego remontu drogi do ich posesji!

Wkrótce do mieszkańców budynków przy al. Wojska Polskiego 35, 37, 39 i 41 trafi ankieta w sprawie remontu drogi dojazdowej do ich nieruchomości przy sięgaczu ul. Medycznej (dawniej Matwiejewa). Jest to bardzo ważna ankieta, mająca dać odpowiedź, którzy mieszkańcy są przeciwni budowie tej drogi, (mającej kilku właścicieli, wspólnot), która jest w tragicznym stanie i niebezpieczna. Miasto deklaruje, że ulica zostanie przebudowana, jeśli wspólnoty mieszkaniowe znajdą konsensus i zdecydują się przekazać teren gminie.

– Aby przebudować tą ulicę potrzebna jest zgoda mieszkańców. Taką zgodę niedawno udało się wypracować w rejonie ulicy Sikorskiego. Chciałbym, aby przykład tamtych wspólnot, które po wielu latach mediacji i rozmów doprowadziły do przyjęcia terenu i wspólnych inwestycji w tym miejscu, również zadziałał. Tym bardziej, że mieszkańcy od wielu lat piszą petycje w sprawie przebudowy tej drogi, a nie ma tego odzwierciedlenia w decyzjach wspólnot, które do nas przychodzą. Problemem są kwestie własnościowe. Inwestycję możemy wykonać, kiedy Miasto będzie właścicielem, a konieczne jest przekazanie nam tej drogi. Nie zgadzamy się na kupno tej nieruchomości, która służy komunikacji. Oczekujemy, że wspólnoty mieszkaniowe przekażą gminie nieodpłatnie nieruchomości pod drogą – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. Chciałbym zwrócić się bezpośrednio do mieszkańców, pomijając zarządy, z ankietą w której znajdą się dwa pytania. Bez tego nie będzie możliwe zrealizowanie tego zadania. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami, aby ustalić kto jest przeciwny tej inwestycji. Wątpię, aby mieszkańcy byli przeciwni, bo pod jedną z petycji w tej sprawie było 200 podpisów. Wstępną zgodę na tą inwestycję mam od PSM L-W, od pana prezesa Lucjana Szutkowskiego.

Gmina Piła w ankiecie chce zadać mieszkańcom dwa pytania, które brzmią:

– Czy oczekuje pani/pan od gminy remontu drogi?

– Czy zgadza się pani/pan na nieodpłatne przekazanie gminie nieruchomości położonych pod drogą?

Sebastian Daukszewicz

gmina_pila_kieruje00

gmina_pila_kieruje11 gmina_pila_kieruje01 gmina_pila_kieruje02 gmina_pila_kieruje03 gmina_pila_kieruje04 gmina_pila_kieruje05 gmina_pila_kieruje06 gmina_pila_kieruje07 gmina_pila_kieruje08 gmina_pila_kieruje09 gmina_pila_kieruje10