Gmina Piła w Stowarzyszeniu LGD „Krajna nad Notecią”?

Gmina_Pila_w_Stowarzyszeniu

Gmina Piła chce przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” z siedzibą w Wyrzysku. Gminę Piła w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Prezydent Miasta Piły oraz Przewodniczący Rady Miasta. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Piła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” jest jednym z punktów najbliższej Sesji Rady Miasta Piły.

Miasto Piła, jako lider subregionu, prowadzi aktywną politykę opartą na współpracy z różnymi podmiotami w celu uatrakcyjnienia oferty miasta i regionu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i kulturowym oraz turystycznym. Znaczenie miasta jest dostrzegane przez podmioty, które widzą we współpracy z Piłą wymierne, obopólne korzyści.

Pismem z dnia 14.07.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” zaproponowała Gminie Piła członkostwo w Stowarzyszeniu. Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2022 oraz zmian statutu uwzględniających zmiany terytorialne (członkostwa nowych gmin). Piła położona jest w granicach Krajny, jest elementem zapewniającym spójność terytorialną obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia. Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania zapewni wsparcie działań miasta, współpracę przy organizacji wydarzeń i przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, w tym m.in. przy organizacji Agrotargów i Krajowej Wystawy Miasto Ogród. Działania Stowarzyszenia są również spójne z polityką prowadzoną przez Gminę Piła w zakresie m.in. wspierania działań, których celem jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych oraz umacniania spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości. W związku z powyższym Gmina wyraża wolę wstąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

Stowarzyszenie LGD „Krajna nad Notecią” zostało powołane na zebraniu założycielskim w sierpniu 2007 roku. Swoim zakresem obejmuje teren 8 gmin w tym: 6 gmin powiatu pilskiego (Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka) oraz 2 gminy powiatu złotowskiego (Krajenka, Złotów).

(SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *