Gmina Piła zaprosiła do współpracy gminy ościenne celem stworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Piły pod głosowanie trafi Projekt uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej. Członkami – założycielami Spółdzielni Socjalnej osób prawnych będą Gmina Piła, Miasto i Gmina Krajenka, Miasto Chodzież, Powiat Chodzieski, Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Łobżenica, deklarujące objęcie udziałów o całkowitej wartości 120 000 zł. Powołanie Spółdzielni Socjalnej osób prawnych jest jedną z form przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

– Od początku negocjacji z PKP, w sprawie dworca, jednym z elementów przetargowych, którego używałem – a dziś jest do wypełnienia – była deklaracja, że po rewitalizacji częściowo dworzec będziemy użytkować. Po rozmowach na temat zagospodarowania tego obiektu naturalną decyzją, która zapadła, było, aby tam swoje pomieszczenia miała Straż Miejska. Pojawiła się także propozycja, żeby stowarzyszenia, które nie mają swojej siedziby, tam znalazły swoje miejsce. W pomieszczeniach m.in. będą biurka czy szafa na dokumenty. Każda organizacja samorządowa będzie według planu mogła korzystać z tych pomieszczeń. Pojawił się również temat zagospodarowania najładniejszej sali na terenie dworca, tej, w której znajdowała się restauracja. Jedną z propozycji było, aby pojawił się na tej sali podmiot społeczny nienastawiony na biznes. Do współpracy przy tworzeniu nowej spółdzielni zaprosiliśmy gminy z naszego subregionu. Każdy z samorządów będzie realizował własne zadania. Dla nas kluczowa będzie działalność gastronomiczna na dworcu, chcemy prowadzić także działalność poligraficzną – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej osób prawnych jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

– Zatrudnienie w ramach Spółdzielni znajdzie kilkanaście osób, a dofinansowanie na działalność będzie pochodzić z różnych źródeł – dodaje Adam Leszczyński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Pile.

Dzięki uczestnictwu Miasta w Spółdzielni, w Pile rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. Nie bez znaczenia są także kwestie ekonomiczne, gdyż funkcjonowanie spółdzielni pozwoli na obniżenie części kosztów przez Gminę, szczególnie w dziedzinie promocji i informacji.

(SE)

gmina_pila_zaprosila10

gmina_pila_zaprosila11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *