Goście z Australii w Starostwie Powiatowym w Złotowie

W poniedziałek, 10 czerwca br. Patryk Wruk – Starosta Złotowski oraz Wicestarosta Złotowski Daniel Sztych spotkali się z Panią Maria Jaszczyk w towarzystwie gości z Australii reprezentujących organizację Kościuszko Heritage. Wizyta miała charakter nie tylko kurtuazyjny. W jej trakcie pojawiło się także kilka ciekawych pomysłów. Złotów był kolejnym przystankiem w trakcie pobytu grupy w Polsce, po tym jak odwiedziła ona m.in. Warszawę i Kraków. 

 

Być może była to pierwsza wizyta gości z Australii w Starostwie Powiatowym w Złotowie, choć sama rozmowa toczyła się nie w języku angielskim, a w naszym ojczystym. To dlatego, że goście nie tylko mają polskie korzenie, ale także są propagatorami Polski i języka polskiego w Australii. Zresztą w czasie rozmowy wykazali się nie tylko wielką miłością do naszego kraju, ale także chociażby wiedzą historyczną.

 

W czasie spotkania opowiadali m.in. o potrzebach Polonii w Australii, o nauce w polskiej szkole, czy także o podtrzymywaniu naszych tradycji narodowych.

 

Co więcej, nie zabrakło także planów na przyszłość, bo pojawiła się m.in. inicjatywa stworzenia gry planszowej, która w sposób przystępny mogłaby przedstawiać historię Polski i ułatwiać jej naukę dzieciom z polskich rodzin nie tylko w Australii, ale i na całym świecie, gdzie na co dzień posługuje się językiem angielskim.

 

Starostwo Powiatowe w Złotowie