GWDA Z ŻĄDANIEM SPROSTOWANIA OD RADY POWIATU W PILE

W nawiązaniu do Apelu Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem uciążliwości zapachowych, GWDA sp. z o.o. zwraca się do Rady Powiatu w Pile z żądaniem sprostowania . Treść pisma w załączonej grafice.

gwda_z_zadaniem01

gwda_z_zadaniem02