Hejnał Pilski, luty 2024 r.

Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

 

Maria Kubica

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

10 stycznia, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyła się uroczysta Gala Inauguracyjna II edycji Pilskiej Akademii Umiejętności, realizowanej w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”, który jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Ma on charakter konkursu z udziałem pilskich firm oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie naszego miasta.

 

Trzeba dodać, że w ogóle jest to już 8. edycja akademii, tak że pierwsi jej uczestnicy mogą obecnie pracować, wykorzystując umiejętności zdobyte dzięki udziałowi w takim przedsięwzięciu. Bowiem uczniowie współpracując z pilskimi przedsiębiorcami otrzymują wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia firmy, a także mają możliwość poznania podstawowych zasad marketingu i ekonomii. Taka kooperacja przynosi korzyści również przedsiębiorcom, ponieważ daje im możliwość współpracy z młodymi, odważnymi i kreatywnymi osobami. Jak doświadczenie wskazuje, wniosą one do wylosowanych firm młodzieńcze, często zaskakujące, ale świetne pomysły na ich promocję i budowanie marki.

 

W tegorocznej edycji Pilskiej Akademii Umiejętności o nagrody pieniężne dla młodzieży oraz puchar zwycięskiego zespołu rywalizować będzie 5 drużyn uczniowskich wraz z opiekunami szkolnymi.

 

W wyniku losowania podczas Gali wyłoniono następujące zespoły i firmy, z którymi będą one współpracowały:

 

  1. zespół – uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile z firmą Mirumee Labs,

 

  1. zespół – uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile wraz z firmą ORCA Precision Parts Sp. z o.o.,

 

  1. zespół – uczniowie z Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile z firmą Craft Beans,

 

  1. zespół – uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile z firmą Miejski Zakład Komunikacji w Pile – MZK Piła,

 

  1. zespół – uczniowie z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile z hotelem Arche Hotel Piła.

 

Zespoły mają prawie 3 miesiące na realizację swoich projektów, bowiem Finał Pilskiej Akademii Umiejętności zaplanowany jest na marzec.

 

Jury oceni prace konkursowe, którymi będą wykonane filmy prezentujące wylosowane firmy i wizytówki je reklamujące, oraz wyłoni zespół zwycięski!

 

Wszystkim uczestnikom tej pięknej rywalizacji życzę wielu ciekawych wyzwań, które sprawią, że z zadowoleniem i satysfakcją będą spoglądać na swe finalne dzieła.

 

Urszula Kaczmarek

Śródmieście

 

W poniedziałek, 12 lutego rozpoczęły się długo oczekiwane przez uczniów ferie zimowe. Te dwa tygodnie przerwy od nauki w szkole można zamienić na atrakcyjny wypoczynek w naszym mieście. Wśród licznych propozycji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz sportowych z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

 

Na stronie www.pila.pl jest szczegółowy „rozkład jazdy”. Bardzo ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży przygotowane zostały przez gminę Piła, Regionalne Centrum Kultury i Klub Seniora, Aquapark, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile, Muzeum Stanisława Staszica, Muzeum Okręgowe w Pile oraz Aeroklub Ziemi Pilskiej. Na chętnych czekają najróżniejsze zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, plastyczno-artystyczne oraz profilaktyczne.

 

Niezmiernie ważne jest, aby ferie spędzić nie tylko ciekawie, ale i bezpiecznie.

 

Teresa Kasior

Zamość

 

30 stycznia 2024 roku, podczas LXXXVI sesji, Rada Miasta przyjęła uchwałę, zmieniającą uchwałę Nr LXXXI/822/23 Rady Miasta z dnia 9 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Zmiana uchwały związana jest z ustaleniem nowych stawek za godzinę usług opiekuńczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.  (Dz. U.poz.1893) następuje wzrost od 01.01.2024 r. i kolejny wzrost od 01.07.2024 r. minimalnej stawki godzinowej.

 

W związku z powyższym obowiązują następujące stawki godzinowe:

 

1) od 1 stycznia 2024 r. usługi opiekuńcze od poniedziałku do soboty oraz w niedziele i święta w wysokości 36,87 zł.

 

2) od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 20 24 r.  usługi opiekuńcze od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę i święta w wysokości – 37,35 zł.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

 

Wioletta Stalęga

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

 

Z pewnością większość z Państwa czuje „przedwyborczą gorączkę” w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi 2024, a atmosfera w naszej Ojczyźnie gęstnieje z każdym dniem. Jako Społeczeństwo stoimy przed ważnym wyborem, który zadecyduje o kierunkach rozwoju miast i gmin na najbliższe lata. Kampanie wyborcze nabierają tempa, a kandydaci na urzędy rozpoczną prezentacje swoich programów, starając się przekonać do siebie Wyborców. W tle rozgrywają się jednak nie tylko lokalne, ale i ogólnokrajowe nastroje, które mają duży wpływ na decyzje mieszkańców.

 

Podobnie jak w wielu innych krajach, obserwuje się narastającą polaryzację społeczną. Debata publiczna staje się coraz bardziej zaostrzona, a różnice zdań często przeradzają się w otwarte konflikty. Wybory samorządowe 2024 są przez wielu postrzegane jako preludium do kolejnych wyborów parlamentarnych, co dodatkowo podkręca atmosferę.

 

Mieszkańcy miast i gmin stają przed konkretnymi lokalnymi wyzwaniami, które chcą zobaczyć rozwiązane przez swoich przyszłych liderów. Kwestie takie jak rozwój infrastruktury, edukacja, ochrona środowiska, czy też wsparcie dla przedsiębiorczości lokalnej są na czołówkach programów wyborczych. Wyborcy szukają kandydatów, którzy nie tylko obiecują, ale mają też realne plany na ich realizację.

 

Znaczącym trendem wśród kampanii wyborczych jest wykorzystanie nowych technologii do angażowania wyborców. Media społecznościowe, aplikacje mobilne czy platformy do głosowań internetowych to narzędzia, które mają na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej. Kandydaci starają się być bliżej ludzi, organizując spotkania online i wykorzystując cyfrowe platformy do zbierania opinii i sugestii.

 

Centralnym punktem przekazu wielu kandydatów jest budowanie zaufania. W dobie fake newsów i manipulacji informacyjnych, wyborcy są coraz bardziej ostrożni w ocenie obietnic wyborczych. Kandydaci, którzy potrafią skutecznie komunikować swoje osiągnięcia i realistycznie przedstawiać plany na przyszłość, zyskują na wiarygodności.

 

Wybory samorządowe 2024 w Polsce to nie tylko czas wyboru władz lokalnych, ale także okazja do refleksji nad kierunkiem, w jakim mieszkańcy chcą podążać w najbliższych latach. Wyzwania stojące przed społecznościami lokalnymi wymagają od kandydatów nie tylko wizji, ale i zdolności do jej realizacji.

 

W kontekście narastającej polaryzacji i globalnych wyzwań, te wybory mogą okazać się kluczowe dla przyszłości lokalnych społeczności w Polsce.

 

Lucjan Szutkowski

Śródmieście

 

Podczas debaty samorządowej w TV ASTA w dniu 5 lutego Pan Starosta Pilski „zatroszczył się o efekty budownictwa komunalnego w Pile”.

 

Zgodzę się tylko z jednym, że powinniśmy budować znacznie więcej. Aby spełnić potrzeby społeczne konieczny jest większy strumień pomocy finansowej ze strony Państwa oraz uproszczenie formalnych procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę. A tak naprawdę najbardziej dziwne jest to, że znacznie dłużej załatwiamy sprawy urzędowe przed rozpoczęciem budowy niż trwa przebieg samej budowy. Ponadto zbyt często dominuje też urzędnicza nadinterpretacja obowiązującego prawa.

 

Tym niemniej czuję się zobowiązany, aby sprostować wymowę argumentacji Pana Starosty, jakoby budownictwo komunalne w Pile odstawało od efektów w pobliskim Złotowie i Poznaniu realizowanych przez TBS-y i ostatnio przez SIM-y.

 

Fakty przedstawiają się następująco:

 

W ostatnich 5 latach wybudowano:

 

Poznań – 652 mieszkania komunalne – 540 tys. mieszkańców,

 

Złotów – 33 mieszkania komunalne – 17,2 tys. mieszkańców,

 

Piła – 118 mieszkań komunalnych – 70 tys. mieszkańców.

 

Łącznie od początków istnienia TBS-ów w Pile wybudowano 999 mieszkań, natomiast w Złotowie 118. Powyższe zestawienie wskazuje na nietrafioną ocenę Pana Starosty porównując ilość wybudowanych mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców.

 

Tak więc średnia wielkość budowanych mieszkań komunalnych w Pile wynosi od początku lat dziewięćdziesiątych przynajmniej 40 mieszkań komunalnych rocznie (wg wyrażonej niesłusznej opinii miało być tylko 10 mieszkań komunalnych).

 

Niestety forma i ramy audycji telewizyjnej nie umożliwiły tego ważnego sprostowania. Przy okazji chciałbym zapewnić, iż pilski SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) jest również przygotowany do rozpoczęcia swojej pierwszej inwestycji.

 

Niestety podobne negatywne skojarzenia mam w odniesieniu do medialnej wypowiedzi Pana Starosty o podpisaniu pozwolenia na budowę na remont stadionu przy ul. Bydgoskiej, która mogła wprowadzić w błąd, kto jest rzeczywistym inwestorem, ponieważ fakt ten został przemilczany.

 

A szkoda, ponieważ obok problemów natury finansowej, w tym przetargowych nie zabrakło po drodze wspomnianych wyżej utrudnień formalnych.

 

Marek Toboła

Zamość

 

W nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku spotkajmy się przy urnach wyborczych.

 

W obliczu dynamicznych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, wybór naszych reprezentantów na szczeblu lokalnym staje się kluczowym krokiem rozwoju miasta i budowie zrównoważonego i dynamicznego społeczeństwa.

 

To, kogo wybierzemy na radnych, wpłynie na kształt naszego miasta w najbliższych latach. Dlatego wybierzmy osoby umiejące podejmować odważne decyzje, nieustannie kierujących się dobrem wspólnym, a nie chwilowymi korzyściami czy popularnością. Wspólnota potrzebuje liderów, którzy rozumieją mechanizmy ekonomiczne, ale jednocześnie są wrażliwi na potrzeby każdego pokolenia mieszkańców naszego miasta.

 

Wybory samorządowe to także okazja do wyboru liderów z wizją, którzy potrafią spojrzeć w przyszłość, osób, które nie ograniczają się jedynie do bieżących problemów, ale mających wizję jak nasza lokalna ojczyzna może wyglądać za 10 czy 20 lat. Potrzebujemy reprezentantów, którzy nie patrzą na miasto z perspektywy własnego osiedla czy sąsiadów, ale rozumieją zrównoważony rozwój i działają na rzecz dobra całej społeczności.

 

Kolejne relacje i przemyślenia radnych miasta Piły już w marcowym numerze Tętna Regionu. Do lektury których serdecznie zapraszamy.

 

red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *