Hejnał pilski, sierpień 2022 r.

Trwają wakacje, rozpoczął się ich ostatni miesiąc. Żar leje się z nieba, a radni pracują. Nie tylko wpływają na życie Piły, poprzez rozmowy ze swoimi wyborcami i pozostałymi mieszkańcami Grodu Staszica, ale także obradują na sesjach nadzwyczajnych, aby koło zamachowe rozwoju miasta nad Gwdą nie zwalniało, lecz stale przyspieszało.

Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

kubica_mariaMaria Kubica
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

21 lipca odbyła się, w trybie zdalnym, tzw. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Piły, podczas której radni podjęli, znaczną większością głosów, uchwałę „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły zachodniej części lotniska”.

Uchwała obejmuje tereny byłego lotniska, które w obowiązującym planie są terenami o przeznaczeniu usługowo – produkcyjnym.
Prezydent Miasta Piły, reagując na zmieniającą się sytuację gospodarczą i uwarunkowania ekonomiczne oraz zainteresowanie inwestorów, wystąpił z inicjatywą zmiany obecnego planu zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu lotniska, która ma polegać na wyznaczeniu terenów produkcyjnych.

Dzięki temu powstanie duża szansa na nowe atrakcyjne miejsca pracy. Natomiast stałe wpływy pieniędzy z podatków do budżetu miasta będą służyły do finansowania wydatków bieżących, czyli np. utrzymania dróg, zieleni, remontów chodników oraz nowych inwestycji.

andruszkiewicz_marekMarek Andruszkiewicz
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Jeszcze w najlepsze trwają wakacje, a już m.in. w samorządach zaczynają się prace nad planami budżetowymi na przyszły 2023 rok. Jaki on będzie? Czy pozwoli na realizację ważnych zadań przyjętych przez Rady różnych szczebli w wieloletnich strategiach i planach rozwoju, a także tych małych – na które czeka przysłowiowy Kowalski? Trzeba stwierdzić, że ostatni czas nie był dla finansów samorządów zbyt łaskawy. Pojawiły się niespotykane na obecną skalę działania jakie trzeba było podjąć w związku z pandemią koronawirusa. Działania wojenne w Ukrainie spowodowały, że kolejny raz trzeba było dokonywać nawet reorganizacji instytucji samorządowych celem zapewnienia obsługi potrzebującym.

Wszystkie te działania wiązały się z dodatkowymi nakładami finansowymi, pochodzącymi m.in. z budżetów gmin. Mam mocne wrażenie, że samorządy w tym zakresie poradziły sobie prawidłowo i w zakresie organizacyjnym i ekonomicznym.

Dzisiaj jednak do tych wyzwań dochodzą kolejne. To wysokie i w dodatku niestabilne ceny nośników energii oraz inflacja. Ceny prądu, gazu czy węgla mają zasadniczy wpływ na kondycję kasy m.in. gmin. Pilski samorząd odpowiada między innymi za: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, Regionalne Centrum Kultury, obiekty MOSiR-u w tym Aquapark i wiele innych. To często wielkokubaturowe obiekty, w których należy zapewnić szczególne warunki bytowe z uwagi na obecność np. małych dzieci czy konieczność utrzymania temperatury wody i powietrza – patrz Aquapark. Taka sytuacja budzi pytania co do ilości środków jakie należy zabezpieczyć w Uchwale Budżetowej na przyszły rok, celem zapewnienia normalnego funkcjonowania jednostek podległych Gminie. Tym bardziej niepokojące są tytuły typu: „Samorządowe budżety na 2023 rok w zawieszeniu” – które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Organizacje samorządowe jak Unia Metropolii Polskich występują do Ministra Finansów o udostępnienie stosownych danych potrzebnych samorządom do przygotowania budżetów na 2023 roku. Są one niezbędne np. w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu. Z początkiem roku weszły w życie istotne zmiany podatkowe, a ostatnio Sejm uchwalił kolejne. Powodują one zmniejszenie wpływów do samorządowych budżetów.

W ramach Polskiego Ładu nastąpiła reforma polskiego systemu podatkowego. Z początkiem 2022 r. wprowadzono istotne zmiany w wysokości udziału samorządu terytorialnego w podatku PIT m.in. poprzez: zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys., podniesienie drugiego progu podatkowego PIT do 120 tys., wprowadzenie ulgi dla klasy średniej jako mechanizmu niwelowania strat spowodowanych reformą podatkową oraz zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym. Kolejna zmiana wprowadzona w 2022 roku przyjęta 12 maja przez Sejm zakłada zmniejszenie pierwszej stawki podatku PIT z 17 proc. na 12 proc., zniesienie tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wprowadzenie odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Te działania choć korzystne dla obywateli przekładają się na zubożenie kas jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja ta jest tym bardziej skomplikowana, że dzieje się w ciągu roku budżetowego.

Już tylko z tych kilku informacji wynika, że będzie trudno pogodzić wszystkie potrzeby związane z kosztami stałymi ponoszonymi przez jst. A co będzie z realizacją planów długofalowych i inwestycjami w następnych latach? Czas pokaże. Jednak nagłe i spontaniczne ruchy w gospodarce finansowej – szczególnie w wersji MAKRO – nigdy nie przynosiły dobrych efektów satysfakcjonujących wszystkie strony. Potwierdzi to chyba każdy, kto prowadzi choćby własne gospodarstwo domowe.

kasior_teresaTeresa Kasior
Zamość

Wakacje to dobry moment do współpracy i realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piły. Akcja Humanitarna Życie Oddział w Pile, z którą od wielu lat współpracuję, wraz z innymi animatorami i oddanymi wolontariuszami, realizuje projekt ,,TEATRALNE BAJKOWANIE – BAJKI POMAGAJKI”.

Termin realizacji zadania publicznego trwa od 2022.06.01 do 2022.09.30. Cel programu: poznanie i rozwijanie oraz umacnianie umiejętności dzieci i młodzieży, właściwego radzenia sobie ze złością, wyrażania swoich emocji oraz nabycia umiejętności w rozwiązywaniu swoich problemów w sposób akceptowany społecznie, zapobieganie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

Bajki terapeutyczne obniżają poziom lęku u dzieci i młodzieży, te właśnie charakterystyczne cechy stanowią o uniwersalnym ich znaczeniu jak również mają pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów.Wspólne zabawy wpływają również na integrację środowiska lokalnego. Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież miasta Piły, dzielnicy Zamoście i Śródmieście.

karpinska_zdzislawaZdzisława Karpińska
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Za nami już półmetek wakacji. Dzieciaki i młodzież szkolna odpoczywają od nauki, książek, sprawdzianów. Wreszcie mają czas na realizację swoich pasji lub poszukiwanie nowych. Podróżują, zwiedzają, nabywają nowe doświadczenia, sprawności, ale są też tacy, którzy ten wolny od nauki czas spędzają w Pile i chyba nie narzekają na brak atrakcji, bo tych w tym roku niemało. Gmina Piła na wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży przeznaczyła 153800 zł. Pieniądze te pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w mieście.

Prawie dziewięćdziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych w mieście, malownicze trasy po lasach wokół Piły, wypoczynek nad pilskimi jeziorami, oddana niedawno do użytku skateplaza, to atuty turystyczne naszego miasta, które sprawiają, że wakacje w mieście nie mogą być nudne. Miasto czyni starania, by ten wypoczynek w mieście był jeszcze atrakcyjniejszy.

Na początku lipca na jeziorze Płotki pojawiła się nowa atrakcja, wodny tor przeszkód, sfinansowana ze środków EOG i funduszy norweskich w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią”.

Skateplaza tętni życiem przez cały dzień, zaś w wakacyjne weekendy odbywają się tam zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów w ramach Wakacyjnej Akademii na Skateplazie, których organizatorem jest MOSiR. Niebawem, 13 i 14 sierpnia, odbędzie się Piła Skate Festiwal, wielkie święto rolek, deskorolek, hulajnogi i BMX-ów. Podobnie jak w czerwcu instruktorzy grupy FlowUP będą prowadzić warsztaty i pokazy jazdy na deskorolkach, hulajnogach.

Miłośnicy tenisa i piłki nożnej również mogą doskonalić swoje umiejętności w ramach Wakacyjnej Akademii na kortach przy ul. Grottgera i orliku przy Szkole Podstawowej nr 11.

Ale przecież nie samym sportem żyje człowiek. Przez całe wakacje codziennie w RCK odbywają się zajęcia plastyczne, animacje teatralne, akademia małego odkrywcy, giermania i spektakle teatralne. Podobne zajęcia dla dzieciaków organizowane są też w Klubie Seniora, Muzeum Stanisława Staszica, Muzeum Okręgowym i Bibliotece Miejskiej.

Wszystkie te zajęcia są bezpłatne i potwierdzają, że w Pile w wakacje nie ma nudy.

tobola_marekMarek Toboła
Zamość

Za nami pierwsza połowa 2022 roku, warto zatem choć w największym skrócie przyjrzeć się zmianom w naszym mieście. Realizowane inwestycje zmieniają nasze miasto codziennie. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Piły są bardzo zadowoleni ze zmodernizowanej ul. Bydgoskiej. Uruchomiony został system dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej, ulicami Piły jeżdżą autobusy elektryczne a niebawem będziemy jeździli autobusami z napędem wodorowym.

Największy plac budowy w mieście to drugi etap realizowanego od kilku lat projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy” na Bulwarach Europejskich. Zrealizowana w pierwszym etapie Skateplaza i boiska cieszą się ogromnym zainteresowaniem, są miejscem do aktywnego wypoczynku.

Warto wybrać się na spacer na Bulwary Europejskie i już dzisiaj zobaczyć jak duża jest to inwestycja. Realizowane jest boisko wielofunkcyjne, na którym położona jest już sztuczna nawierzchnia, parking a przede wszystkim place zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz boisko do gry w bule. Ścieżką pieszo-rowerową będziemy mogli w przyszłym roku dotrzeć do Mostów Królewskich. Co najważniejsze to nie koniec tego projektu. Na deskach projektantów jest przygotowywany kolejny etap tego projektu. W etapie trzecim, mam nadzieję realizowanym w 2023 roku gwiazdą będzie Pumptrack. Pumptrack specjalnie przygotowany tor dla jazdy rowerem, to szybkie zakręty i muldy. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję ruchową. Wszystko to z inteligentnym oświetleniem, pozwalającym w dowolny sposób załączać i wyłączać światło jak i redukować jego ilość w porze nocnej. Teraz przy szalejących cenach energii elektrycznej wyraźnie widać, że inwestowanie w takie rozwiązania ma głęboki sens.

Pisząc te słowa powracają w pamięci gorące dyskusje na forum Rady Miasta i sprzeciw lub w najlepszym przypadku wstrzymanie się od głosu radnych PiS i Porozumienia Samorządowego dla realizacji tego projektu. Z innych inwestycji warto odnotować modernizację ulicy Przemysłowej czy Paderewskiego. Ta ostatnia wykonana w bardzo innowacyjnej technologii i jak się sprawdzi w eksploatacji to warto tą technologię zastosować na innych o małym natężeniu ruchu ulicach Piły. Oprócz dużych inwestycji ważne są również te małe w naszym najbliższym sąsiedztwie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęły się prace związane z przebudową zdewastowanych chodników. Trwa remont chodnika przy ul. Budowlanych. W tym roku na ten cel planowane są 3 mln zł.

Na liście do modernizacji znajdują się również chodniki przy ul. Dzieci Polskich, ul. Komuny Paryskiej, ul. Michała Ogińskiego, deptaku ks. Stanisława Olędzkiego, ul. Elizy Orzeszkowej / Żeromskiego, ul. Spacerowej i ul. Staropolskiej.

Już teraz zapraszamy do wrześniowego wydania Hejnału Pilskiego, w którym tradycyjnie znajdą się informacje, spostrzeżenia i przemyślenia pilskich radnych KO.

Marek Mostowski

hejnal_net

plan_zagospodarowania