I LO z Piły bierze udział w projekcie „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Z okazji Dnia bez Długów Grupa Kruk zorganizowała 16 listopada konferencję prasową poświęconą inauguracji tegorocznej edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.  W ramach tej inicjatywy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile wezmą udział w lekcjach dotyczących wiedzy finansowej.  Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a jej partnerem i inicjatorem lekcji w Pile – Grupa KRUK.

W październiku 2016 r. przeprowadzono przez Grupę KRUK ankiety na reprezentatywnej grupie 445 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Pile. Jak pokazało badanie aż 70 proc. licealistów nigdy nie opracowywało planu wydawania własnych pieniędzy.

Jednocześnie okazuje się, że uczniowie chętnie chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej. Jako najkorzystniejszą formę zajęć poświęconych zarządzaniu finansami osobistymi, licealiści wybraliby dodatkową godzinę lekcyjną w ramach realizowanej podstawy programowej (48 proc.). Ponad 1/4 uczniów, bo 26 proc., preferowałaby z kolei szkolenia lub warsztaty prowadzone przez zewnętrznych ekspertów. Blisko co piąty uczeń (18 proc.) wiedzę nt. zarządzania finansami osobistymi chciałby pozyskać na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach szkolnych kół zainteresowań.

– Nasz projekt jest istotnym elementem w przygotowaniu młodych ludzi do samodzielnego podejmowania osobistych decyzji finansowych. Powinny one być poprzedzone procesem planowania, analizy oraz umiejętnością krytycznego myślenia, a w efekcie dokonaniem najlepszego, świadomego wyboru. Wiedza z zakresu finansów w połączeniu z takimi właśnie kompetencjami przyczynia się do budowania poczucia bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a tym samym znacząco obniża ryzyko wykluczenia finansowego i społecznego. Taka była geneza powstania projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” – wyjaśnia Ewa Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

– Warto również dodać, że wartości, jakie niesie za sobą edukacja finansowa, są istotne dla całego społeczeństwa, bowiem chronią nas przed nierozsądnym zaciąganiem zobowiązań finansowych. Właśnie, dlatego, wspólnie z inicjatorem projektu, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, postanowiliśmy opracować specjalne lekcje na temat właściwego planowania domowego budżetu, jak również powodów powstawania długów i ścieżki wyjścia z zadłużenia. Uważam, że wiedzę w zakresie edukacji finansowej warto zdobywać jeszcze przed wkroczeniem w dorosłość. Z pewnością ułatwi ona start w dorosłe życie i będzie bardzo pomocna – przekonuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

W trakcie zajęć uczniowie 1 LO w Pile dowiedzą się, jak właściwie planować domowe finanse. Zostaną im także przedstawione zagrożenia i konsekwencje wynikające z nieprzemyślanego wydawania pieniędzy czy zadłużania się. Poznają najczęstsze błędy popełniane przez osoby zadłużone oraz drogę do wyjścia z kłopotów finansowych. Lekcje będą prowadzone przez doświadczonych pedagogów liceum, którzy odbyli specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez SKEF m.in. we współpracy z Grupą KRUK

– Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy w Pile powstają. Dzisiejszy świat dla naszych uczniów stawia wiele wyzwań, ale również wiele pułapek finansowych, w tym kredytowych. Taki program, który dziś w mojej szkole inaugurujemy jest nie do przecenienia, tym bardziej młodzież musi zdawać sobie sprawę ze wszystkich czynników ekonomicznych rządzących życiem. To oni za chwilę wejdą w dorosłe życie i muszą mieć pełną świadomość swoich działań finansowo-prawnych. Jak widać program został stworzony nie tylko w oparciu o teorię, ale również o badania. Łączna liczba godzin na takie lekcje to 18. Może to nie wiele, ale nie chodzi w programie, aby przekazywać 100 % wiedzy finansowej, ale przede wszystkim zaszczepić w młodzieży chęć poszukiwania tej wiedzy – mówi Paweł Jarczak, dyrektor I LO w Pile.

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają od Stowarzyszenia autorski podręcznik „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, a od Grupy KRUK skarbonki oraz planery domowego budżetu.

Projekt Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” został zainicjowany w 2008 r. W zajęciach prowadzonych na terenie całej Polski w dotychczasowych ośmiu edycjach udział wzięło 4723 uczniów, 82 szkoły i 78 nauczycieli. Lekcje są skierowane do młodzieży z liceów ogólnokształcących, profilowanych oraz szkół zawodowych. Pilskie liceum jest jedną z 22 polskich szkół, które biorą udział w tegorocznej edycji projektu.

(SE)

lo_z_pily_bierze_udzial00

lo_z_pily_bierze_udzial17 lo_z_pily_bierze_udzial01 lo_z_pily_bierze_udzial02 lo_z_pily_bierze_udzial03 lo_z_pily_bierze_udzial04 lo_z_pily_bierze_udzial05 lo_z_pily_bierze_udzial06 lo_z_pily_bierze_udzial07 lo_z_pily_bierze_udzial08 lo_z_pily_bierze_udzial09 lo_z_pily_bierze_udzial10 lo_z_pily_bierze_udzial11 lo_z_pily_bierze_udzial12 lo_z_pily_bierze_udzial13 lo_z_pily_bierze_udzial14 lo_z_pily_bierze_udzial15 lo_z_pily_bierze_udzial16