I Makroregionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Jastrowiu

1_makroregionalny

W dniach 03-04 grudnia 2022 roku w hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu odbędzie się I Makroregionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych. W turnieju wystąpi 10 drużyn z różnych klubów Regionu Kujawsko-Pomorskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskie – Poznań.

Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach i zawodach sportowych. Naszym równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej, poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań jest największą organizacją działającą na terenie Wielkopolski, z siedzibą w Poznaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako jedyna organizacja pozarządowa organizujemy zawody na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim zgodnie z Ceremoniałem Olimpijskim (za zgodą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego), które są podsumowaniem całorocznych zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Corocznie Oddział nasz organizuje ponad 20 imprez sportowych, w których uczestniczy przeszło 2000 zawodników, sportowców z niepełnosprawnością intelektualną z Wielkopolski.

Naszym założeniem jest inspirowanie, organizowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną z Wielkopolski. W nasze działania angażujemy instruktorów, trenerów i wolontariuszy, którzy aktywnie włączają się we wszelkie inicjatywy realizowane na rzecz Specjalnych Sportowców w Wielkopolsce.

W tym roku kolejny raz jesteśmy organizatorami Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych tym razem w randze makroregionu.

Wieloletnia i owocna praca treningowa, przyniosła naszym zawodnikom wiele satysfakcji, niezapomnianych emocji i możliwości realizacji swoich sportowych pasji.

Przed nami kolejne bardzo ważne wyzwanie, zarówno od strony sportowej jak i od strony organizacyjno – merytorycznej. Zależy nam aby wszyscy zawodnicy doświadczyli w Jastrowiu wspaniałej sportowej przygody.

Słowa olimpijskiej przysięgi brzmią: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swoim wysiłku”.

Warto zobaczyć jak nasi sportowcy realizują jej treść!

Zawody zaplanowane są w dniach 3-4.12.2022r na hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jastrowiu, a Ceremonia Otwarcia Turnieju nastąpi 03 grudnia o godzinie 1100.

Serdecznie zapraszamy.

A.A.