I Wakacyjny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły

wakacyjny_Turniej_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym

W dniach 25.07, 22.08 oraz 29.08 odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego I Wakacyjny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły. Szczegóły w Regulaminie oraz na plakacie.

Regulamin

Wakacyjnego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Piły

1. Organizatorzy: Urząd Miasta Piły,

2. Patronat medialny: TV Asta

3. Cel imprezy: popularyzowanie wiedzy w zakresie podstaw zasad ruchu drogowego oraz technik właściwego poruszania się po drodze.

4. Uczestnicy: uczniowie i uczennice szkół podstawowych

5. Miejsce: Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Dąbrowskiego w Pile.

6. Daty:

pierwszy półfinał: 25 lipca 2014,     godz. 10.00,
drugi półfinał: 22 sierpień 2014, godz. 10.00,
finał: 29 sierpnia 2014, godz. 10.00.

7. Przebieg turnieju:

a).    Pierwszy etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Test odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi w Pile.

b).    Drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu praktycznego sprawdzającego umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego bezpośrednio po zakończeniu etapu pierwszego i przejściu uczestników z Zespołu Szkół nr 2 na teren Miasteczka Ruchu Drogowego.

c).    Trzeci etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu praktycznego, który polegał będzie na pokonaniu toru przeszkód na czas. Ocenie będą podlegały zadania: jazda rowerem, wsiadanie i ruszanie, jazda na wprost, jazda między pachołkami, jazda z trzymaniem jedną ręką kierownicy, hamowanie i zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego 10 minut po zakończenia etapu drugiego.

d).    Czwarty etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu praktycznego, który polegał będzie na przejechaniu wyznaczoną przez organizatora trasą, stosując się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Etap ten odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego bezpośrednio po zakończeniu etapu trzeciego.

e).    Punktacja konkursu:
– test wiedzy (wyboru) – składa się z 10 pytań w półfinałach, i 20 pytań
w wielkim finale za, każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt,
– udzielanie pierwszej pomocy – za prawidłowo wykonaną czynność uczestnik otrzymuje 6 punktów,
– technika jazdy – za każdy prawidłowo wykonany manewr, uczestnik otrzyma 1 punkt,
– wyznaczona trasa przejazdu – za każdy prawidłowo wykonany manewr, uczestnik otrzyma 1 punkt.

f).    O kolejności w konkursie decyduje:
–    ilość zdobytych punktów z czterech etapów, (w przypadku jednakowej ilości punktów dodatkowe pytanie od organizatora).

g).    Do ścisłego finału awansuje 8 uczestników  z każdego półfinału.

8. Nagrody w konkursie:
•    Studio Promocyjno-Handlowe „Credo” Jacek Bogusławski, – rower
•    Kotliccy Sp. J. – rower
•    Kolarz.pl – drobiazgi rowerowe (kaski, ochraniacze, rękawiczki)

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc organizatorzy przewidzieli puchary.
Dla wszystkich uczestników organizator przewidział dyplomy.

9. Postanowienia końcowe.

a).    Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w konkursie.
b).    Uczestnicy chcąc wziąć udział w konkursie muszą przedstawić organizatorowi zgodę rodzica oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka.
c).    Każdy uczestnik do dnia konkursu musi 3-krotnie uczestniczyć
w zajęciach teoretyczno – praktycznych z zakresu  podstawowych zasad ruchu drogowego oraz jeden raz w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy organizowanych na terenie MRD, co zostanie potwierdzone otrzymaniem naklejki z logiem Studia Promocyjno-Handlowego „Credo” Jacek Bogusławski, Kotliccy Sp. J., Straży Miejskiej oraz Piła 500.
d).    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
e).    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
na terenie obiektu.

UM Piła