II Integracyjny Turniej Boule w Jeziorkach za nami!

14 czerwca od rana zjeżdżały drużyny naszych przyjaciół reprezentujących środowiska domów pomocy społecznej oraz zakładów terapii zajęciowej z terenu powiatu pilskiego, drużyna niewidomych, drużyna seniorów i osoby poruszające się na wózkach, a także reprezentacja pilskiego Monaru. W szranki zatem stanęły drużyny osób sprawnych i niepełnosprawnych, mieszkańcy wsi i miast i takie było właśnie założenie dzisiejszego spotkania.

Uczestników, w imieniu gospodarza miasta i gminy Kaczory, powitali: Marek Kąckowski i Paulina Banasik, w imieniu starosty pilskiego – Emilia Załachowska, życząc sportowej rywalizacji i zdrowego ducha podczas zmagań. I tak też się stało. Kilkanaście drużyn przez kilka godzin zmagało się z chęcią wygrania Turnieju, mnóstwo okrzyków które towarzyszyły rozgrywającym echem roznosiło się po całej wsi. Sędziowie – ks. kapelan mjr Tomasz Wola i Stanisław Bartczak – sprawnie zapanowali nad emocjami zarówno zawodników, jak i kibiców. Odwiedził nas również Wicestarosta Pilski – pan Arkadiusz Kubich. Po zaciętej rywalizacji ogłoszono wyniki i okazało się że wszyscy uczestnicy okazali się zwycięzcami.

I o to chodziło! Mimo przeciwności losu, mimo, ograniczonych możliwości ruchowych czy myślowych, pokazali, że nie ma barier z tego powodu. Liczy się tylko wola zdrowej rywalizacji! W przypadku naszych uczestników widać było to jak na przysłowiowej dłoni. Dziękujemy Wam za to, że pokazaliście innym, jak brać na pozytywnie życie, życie takim, jakie ono jest. Żurek, owoce i słodycze podtrzymywały i wolę rywalizacji, i siły witalne. Piękne medale pamiątkowe wiszące na szyjach uczestników będą przypominały nasze dzisiejsze spotkanie. Za rok ponownie widzimy się w Jeziorkach, tak jak się umówiliśmy dzisiaj!

Podziękowania za możliwość zrealizowania tego spotkania należą się: Starostwu Powiatowemu w Pile, Urzędowi Miasta i Gminy Kaczory, Lokalnej Grupie Działania „Krajna nad Notecią”, wolontariuszom Centrum Kształcenia „Nauka” z Piły, panu Henrykowi Stokłosie i Sadom Dolina Noteci, Biotech spółka z o.o. z Wysokiej, PSS SPOŁEM z Piły, oraz panom: Piotrowi Wołyńskiemu, Arturowi Czopowikowi i Radosławowi Górce.

Serdeczne podziękowania składamy także ekipie gotującej przepyszny żurek polski: Magdzie, Ani, Eli oraz osobom, które zadbały o równowagę kaloryczną zawodników i gości, w postaci upieczonych ciast i słodyczy: Grażynce, Mariannie, Heni, Magdzie, Kasi i Małgosi.

Za foto podziękowania dla Madzi i Stanleya!

Marek Kąckowski

integracyjny turniej

integracyjny turniej_02 integracyjny turniej_03 integracyjny turniej_04 integracyjny turniej_05 integracyjny turniej_06 integracyjny turniej_07 integracyjny turniej_08 integracyjny turniej_09 integracyjny turniej_10 integracyjny turniej_11 integracyjny turniej_12 integracyjny turniej_13 integracyjny turniej_14 integracyjny turniej_15 integracyjny turniej_16 integracyjny turniej_17 integracyjny turniej_18 integracyjny turniej_19 integracyjny turniej_20 integracyjny turniej_21 integracyjny turniej_22 integracyjny turniej_23 integracyjny turniej_24 integracyjny turniej_25