Inauguracja cyklu spotkań z nauczycielami w ramach prewencji społecznej

29 marca 2017 r. Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński wraz z funkcjonariuszem pionu kontrolno-rozpoznawczego odwiedzili szkołę podstawową w Osieku n/Notecią.

Na spotkaniu była obecna grupa ponad 20 nauczycieli. W trakcie wizyty poruszono całą gamę zagadnień, związanych z naszym codziennym bezpieczeństwem. Największy nacisk położono na takie zagadnienia jak:

•    Bezpieczeństwo w miejscu pracy, czyli jak się zachować w przypadku wystąpienia zagrożenia w swojej szkole. Omówiono sposób alarmowania, zgłaszania zagrożenia do właściwych służb, sposoby ewakuacji, rolę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.

•    Akcja prewencyjna związana z wypalaniem traw, w tym: szkodliwość w oddziaływaniu tego procesu na środowisko, zagrożenia wtórne, konsekwencje prawne.

•    Właściwe utrzymanie przewodów kominowych, w tym obowiązek wynikający z odpowiednich przepisów, zagrożenia związane z pożarami sadzy.

•    Zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Szczegółowo omówiono specyfikę tego gazu, szkodliwość na organizm ludzki, najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli mieszkań i domów, zachęcano również do nabycia czujnika tlenku węgla.

W trakcie spotkania zaprezentowano dwa krótkie filmy edukacyjne zrealizowane przez komendę, we współpracy ze Starostą Pilskim. Filmy poświęcone są tematyce tlenku węgla oraz pożarom kominów.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez grono pedagogiczne trafi do uczniów, a poprzez nich przynajmniej do części rodziców.

Opracowanie: bryg. Robert Komarnicki, KP PSP Piła

inauguracja_spotkan_z_nauczycielami00

inauguracja_spotkan_z_nauczycielami03 inauguracja_spotkan_z_nauczycielami01 inauguracja_spotkan_z_nauczycielami02