Informacja o podpisywaniu aneksów przez lekarzy rodzinnych w Wielkopolsce

informacja_o_podpisywaniu
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wszystkie przychodnie lekarzy rodzinnych w Wielkopolsce zdecydowały się podpisać aneksy przedłużające umowy z Funduszem. Chodzi o te podmioty, których umowy obejmowały okres do końca tego roku i do których na początku grudnia zostały przesłane aneksy wydłużające ten czas o 27 miesięcy.

W ostatnim tygodniu grudnia część aneksów ciągle jednak nie była podpisana, a sytuacja taka dotyczyła jedynie Wielkopolski. 27 grudnia poinformowaliśmy więc o podjęciu działań mających zapewnić pacjentom dostęp do lekarza rodzinnego w nowym roku.

Wtedy otrzymaliśmy informację, że lekarze, których umowy wygasają z końcem tego roku, są skłonni podpisać aneksy przedłużające je na czas nieokreślony, na co przystaliśmy. Było to rozwiązanie, o które Fundusz zabiegał od kilku lat i które zaproponował podmiotom również w październiku tego roku. Nie zostało ono zaakceptowane przez lekarzy rodzinnych i tylko niewiele ponad 30 przychodni zdecydowało się wtedy na bezterminowe umowy.

W tej chwili, ponad 90 procent umów lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce to umowy na czas nieokreślony. Jest to bardziej korzystna forma zarówno dla pacjentów, jak i dla Funduszu. To rozwiązanie daje większe bezpieczeństwo i pozwala uniknąć stresu związanego z niepewnością, czy dana przychodnia podpisze umowę na kolejny okres. Umowy na czas nieokreślony pozwalają także uniknąć corocznych formalności związanych z ich przedłużaniem. Daje to obecnie przestrzeń i czas do zajęcia się innymi sprawami związanymi z podstawową opieką zdrowotną, które sygnalizują nam pacjenci. Jest to tym bardziej ważne w obliczu wyzwań ostatnich dni związanych z wysoką zachorowalnością na choroby infekcyjne, kiedy duża liczba pacjentów szuka pomocy w szpitalach i gabinetach lekarzy rodzinnych. Życzę zdrowia zarówno w nadchodzących tygodniach, jak i w całym Nowym Roku.

Agnieszka Pachciarz
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Foto: FB Przychodnia Eskulap Piła