Inteligentne przejścia dla pieszych

boguslawski

Wraz z końcem lipca zamknięto listę propozycji do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Idąc śladem lat poprzednich oraz zważając na to jak wiele zgłoszonych przeze mnie propozycji zamieniło się w namacalne inwestycje, postanowiłem i tym razem zgłosić swoje spostrzeżenia, a przy okazji zadbać o bezpieczeństwo pilan. W ubiegłym roku postulowałem o montaż „inteligentnych przejść dla pieszych” na Jadwiżynie (przy Szkole Podstawowej nr 11), Gładyszewie, Zamościu. Dzisiaj już wiemy, że w dwóch miejscach takie przejścia się pojawią (Jadwiżyn i Gładyszewo). Zakończyło się, bowiem postępowanie przetargowe i niebawem nastąpią kolejne czynności zamierzające do urzeczywistnienia tego projektu. To cieszy.

W tym roku do Budżetu Obywatelskiego zgłosiłem potrzebę zainstalowania listew ledowych w chodnikach przed przejściami dla pieszych. Wskazałem, że takie instalacje są potrzebne w śródmieściu, m.in. przy ul. Zygmunta Starego (14 lutego od Dworca PKP w stronę centrum), ul. Zygmunta Starego (14 Lutego od galerii VIVO w stronę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2), Placu Konstytucji (3 Maja – przejście z centrum w stronę ul. 11 Listopada i 14 Lutego, ul. 1 Maja – al. Piastów 5, ul. 1 Maja – ul. Śródmiejska). Jest to temat o tyle ważny, bowiem coraz częściej obserwuje się ludzi idących z telefonem w ręku, którzy nie zwracają uwagi na nic. Jest to tym bardziej niepokojące i niebezpieczne, ponieważ w taki sam sposób przechodząc przez jezdnie, stwarzają oni zagrożenie nie tylko dla samych siebie, ale również dla otoczenia. Ledowe listwy w chodnikach przed przejściami dla pieszych, to rozwiązanie nie tylko dla zapatrzonych w telefon ludzi, ale również system, który sprawdzi się w przypadku osób słabo widzących i starszych. Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami. Układ składa się z LED-owych pasków świetlnych montowanych w chodniku oraz modułu nadzorującego, kompatybilnego z każdą sygnalizacja świetlną. Kolor wyświetlany na paskach ledowych odpowiada barwie światła na sygnalizatorze dla pieszych.

Ponadto dwie inne moje propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 dotyczą montażu „inteligentnych przejść dla pieszych” – przy ul. Wyspiańskiego i przy ul. Okólnej. Jest to bardzo ważne. Statystyki mówią, że aż jeden na trzy wypadki w Polsce ma miejsce w warunkach ograniczonej widoczności. Nieoświetlone drogi i niedostatecznie oświetlone przejścia dla pieszych zbierają tragiczne żniwo. W tych miejscach życie traci 85 proc. potrąconych. Dla porównania na oświetlonych drogach liczba ofiar jest trzykrotnie mniejsza. Problem ten szczególnie widać w polskich miastach. Właśnie w nich ginie aż 65 proc. pieszych. Wniosek jest, więc jasny…

„Inteligentne przejście dla pieszych”, to nowy, pilotażowy system, który aktywnie wykrywa pieszego, gdy ten staje na krawężniku przejścia, i jednocześnie ostrzega kierowców. Zainstalowane w jezdni elementy ledowe zaczynają wówczas automatycznie pulsować białym światłem ostrzegawczym, co powinno wpłynąć na reakcję kierowców.

Myślę, że „inteligentne przejście dla pieszych” jest w stanie poprawić bezpieczeństwo w mieście, a mieszkańcy będą czuć się pewniej przechodząc na drugą stronę jezdni.

Jacek Bogusławski