Inwestujemy i sukcesywnie remontujemy zasoby mieszkaniowe Spółdzielni

W br. podobnie jak w przeszłości dużo dzieje się w Spółdzielni w zakresie remontów i inwestycji. Aktualne warunki atmosferyczne powodują, że w coraz szerszym zakresie podejmowane są zewnętrzne roboty remontowe.

 

Aktualnie mocno zaawansowany jest budynek przy ul. Wyspiańskiego-Mickiewicza na łącznie 48 mieszkań i jest przewidywany do przekazania przyszłym mieszkańcom w terminie do września br.

 

Daleko bardziej jest zróżnicowany plan remontów, na którego realizację przeznaczamy kwotę ponad 10,5 mln złotych.

 

Zakres prac obejmuje dziesiątki zadań większych jak również znaczną ilość robót doraźnych.

 

Wśród zadań wymagających znacznych nakładów wymienić należy:

 

 1. Remonty malarskie w następujących budynkach: al. Wojska Polskiego 5, Śniadeckich 13 AB oraz Witosa 22-30,

 

 1. Remonty balkonów: plac Konstytucji 3 Maja 1-2, 3-4, Mickiewicza 107 A-I, 111-133, Wojska Polskiego 41 AF, Ludowa 7AD, Łowiecka 16 A-B, (łącznie 339 balkonów),

 

 1. Remonty dachów: Tetmajera 14-16, Złota 10-14, Tczewska 14-18, 20 oraz szereg innych mniejszych remontów w kolejnych budynkach, garażach i obiektach usługowych,

 

 1. Duży zakres przewidzieliśmy w zakresie prac instalacyjnych, które obejmują m.in.

 

 • likwidację piecyków gazowych: 14 lutego 12, Staromiejska 24-26, 30-32, 36-38, Staromiejska 2-12, Śródmiejska 15, I Maja 8-14, al. Piastów 2, 4-10, 12-18,
 • w 15 kolejnych budynkach instalowane będzie oświetlenie energooszczędne na klatkach schodowych,

 

 • na ul. Spacerowej 29 zostanie zainstalowany system GEPS, który ma odwodnić budynek,

 

 • wiele innych przedsięwzięć w zakresie modernizacji instalacji gazowych c.o. oraz remonty dźwigów i instalacji kanalizacyjnych,

 

 1. Docieplenie stropodachów, remonty elewacji m.in. Dąbrowskiego 5,

 

 1. Duży zakres obejmują remonty tzw. małej architektury, m.in.,

 

 • modernizacja placów zabaw, które częściowo wymagają wymiany nawierzchni oraz urządzeń,

 

 • przebudowa chodników na osiedlu przy ul. Mickiewicza wraz z remontem chodników i nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Mickiewicza 111-133,

 

 1. Wymiana okien,

 

 1. Liczne bieżące remonty doraźne.

 

Największym zakresem wydatkowanych środków finansowych będą objęte następujące nieruchomości: Mickiewicza 101-103, Mickiewicza 107-135, Śródmiejska 5-9, Witosa 18-40 oraz Ludowa 1-7.

 

W skali całej Spółdzielni ilość potrzeb jest dużo większa, tym niemniej staramy się na bieżąco wykonywać prace, które są niezbędne dla zachowania odpowiedniego stanu technicznego i przynoszące pozytywne zmiany w zakresie energooszczędności. Możemy powiedzieć, iż wszystkie ze 151 posiadanych budynków są ocieplone. W rezultacie kupiliśmy mniej niż 50 % ciepła w stosunku do sytuacji przed termomodernizacją – co jest wyjątkowo ważne wobec stałego wzrostu opłat za ciepło (tylko w ubiegłym roku o 40 %). Podobny efekt przyniosły nakłady na powszechne opomiarowanie wody. Aktualnie kupujemy coraz mniej wody, odnośnie do przeszłości jest to już poniżej 50 %. Tylko nakłady związane z oszczędnością wody i ciepła znacząco obniżyły wysokość czynszu. Tyko te dwie pozycje stanowią aktualnie 50 % opłat czynszowych. Z kolei wymiana 57 wind i oświetlenia na klatkach schodowych znacznie obniżyły koszty zużytej energii elektrycznej (przynajmniej o 50%). Niestety jest nadal dużo innych czynników kosztowych, na które nie mamy większego wpływu, m.in. roczne koszty płac, usług i materiałów. Dalsze zmniejszanie zasobów etatowych wpłynęłoby na obniżenie jakości usług dotyczących bieżących spraw członkowskich, utrzymania ładu i porządku w budynkach i osiedlach. Dzisiaj możemy jednak zauważyć postęp w zakresie ładu i porządku w majątku naszej Spółdzielni.

 

Lucjan Szutkowski

Prezes Zarządu