IX Miejski Konkurs Mitologiczny „Na Olimpie” rozstrzygnięty | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  IX Miejski Konkurs Mitologiczny „Na Olimpie” rozstrzygnięty

  24 marca 2018 roku odbył się IX Miejski Konkurs Mitologiczny pn. „Na Olimpie”. Udział w konkursie mogli brać uczniowie klas V szkół podstawowych, a jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

  Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów klas V zainteresowania mitologią i popularyzowanie wiedzy o mitach, a także wdrażanie do samokształcenia i stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji. W konkursie wystartowało 24 piątoklasistów z ośmiu pilskich szkół. Uczniów obowiązywała znajomość wybranych mitów z książki Jana Parandowskiego Mitologia wierzenia i podania Greków i Rzymian.

  Uczniowie, którzy wcześniej zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach, wzięli udział w etapie miejskim. Każda ze szkół  reprezentowana była przez trzyosobowy zespół.

  Konkurs składał się z dwóch etapów – etap pierwszy odbywał się w formie pisemnej, a każdy uczestnik rozwiązywał test indywidualnie. W drugim etapie uczestnicy drużynowo odpowiadali ustnie na wylosowane przez siebie pytania, rozwiązywali rebusy, krzyżówki i diagramy. W tym etapie przyznawano zwycięskie miejsca zespołom, które zdobyły największą ilość punktów.

  Poprawność udzielonych odpowiedzi oceniało jury w składzie: Ewa Górska, Magdalena Turek i Aleksandra Wrzeszcz.

  Prezydenta miasta Piły Piotra Głowskiego, pod którego honorowym patronatem odbywał się konkurs reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Maria Kubica, która wręczała dyplomy i nagrody.

  Zwycięzcami konkursu zostali:

  nagrody indywidualne

  I miejsce – Mikołaj Ilczuk – Nowa Wieś Ujska
  II miejsce –  Kamil Kuczyński – SP 1 w Pile
  III miejsce – Jakub Bobkiewicz – SP 12
  wyróżnienie – Wojciech Breitenbach – SP 11 w Pile

  nagrody dla zespołów

  I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 5  w Pile
  II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1  w Pile
  wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 11  w Pile

  Aleksandra Kramkowska
  Biuro Prezydenta
  Urząd Miasta Piły

  miejski_konkurs_mitologiczny0

  miejski_konkurs_mitologiczny2 miejski_konkurs_mitologiczny1