IX Seminarium prawnicze z cyklu Odpowiedzialność Dyscyplinarna w Służbach Mundurowych

seminarium_prawnicze

Szkoła Policji w Pile, przy współudziale Komendy Głównej Policji oraz Katedry Prawa Karnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, w dniu 21 listopada 2018 r. zorganizuje kolejne – dziewiąte już seminarium, dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie tematyce postępowania dowodowego. Zaproszenie do udziału w seminarium przyjęli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, zajmujący się prawem dyscyplinarnym, w tym zwłaszcza problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.

Referaty wygłoszą m.in.: sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Radosław Giętkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Ireneusz Adamczak z Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dr hab. Barbara Janusz – Pohl z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Piotr Jóźwiak z Katedry Prawa Karnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu.

Następstwem tegorocznego seminarium będzie wydanie publikacji książkowej, zawierającej wygłoszone referaty.

WK/Sebastian Wegner