Jak postępować z popiołem?

jak_postepowac

Do Biura Obsługi Klienta spółki Altvater Piła działającej pod marką Eneris Surowce trafiają liczne pytania odnośnie postępowania z popiołem. Przypominamy najważniejsze zasady postępowania z tą frakcją odpadów. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie ich – w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi i mienia. Niestety w sezonie grzewczym o pożar pojemników nie trudno, w ciągu ostatniego roku było ich 21.

Popiół traktowany jest jako frakcja zmieszana komunalna i należy go wrzucać do pojemnika czarnego. Jednak konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności:

– popiół powinien być zimny, dzięki czemu unikniemy spalenia pojemnika czy zaprószenia ognia w samej śmieciarce;

– nie należy zalewać popiołu wodą, co może skutkować przymarznięciem wody w pojemniku, odpady z takiego kosza nie będą odebrane, gdyż nie będzie możliwości ich opróżnienia;

– gromadzenie popiołu w czarnym worku obok pojemnika przeciwdziała rozsypaniu lub zapyleniu otoczenia w chwili wrzucania odpadów do śmieciarki.

UWAGA! Odpady zmieszane odbierane są raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie ze wskazówkami strażaków, w przypadku zauważenia pożaru lub dymu w pojemniku albo kontenerze na odpady, należy:

– poinformować Państwową Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998;

– sprawdzić z bezpiecznej odległości teren w pobliżu kontenera, wiaty śmietnikowej pod kątem obecności osób postronnych np. śpiących bezdomnych;

– nie zbliżać się do płonących kontenerów czy pojemników.

– zgłaszając telefonicznie pożar, dokładnie podać miejsce zdarzenia, przekazać co jest objęte pożarem i w miarę możliwości określić czy w pobliżu płonącego kontenera znajdują się przedmioty mogące stwarzać dodatkowe zagrożenie, np. zaparkowane samochody.

WAŻNE! Podczas pożaru kontenerów lub pojemników, na skutek rozkładu termicznego znajdujących się wewnątrz odpadów, wraz z dymem do otoczenia uwalniane są różne szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne. Dodatkowo w pojemnikach na odpady mogą znajdować się substancje, które w trakcie pożaru mogą stwarzać zagrożenie eksplozją. Nigdy nie mamy pewności co ktoś wyrzucił do kosza.

ENERIS