Jak pozyskać środki z PROW 2014- 2020 na poprawę jakości dróg lokalnych?

9 grudnia w Hotelu Gromada w Pile odbyło się szkolenie dla samorządowców z subregionu pilskiego dotyczącego możliwości pozyskania środków na budowę dróg w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a swoją obecnością zaszczycił Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

– Na ten program w Wielkopolsce przeznaczamy kwotę 130 milionów zł. Wysokość limitu na beneficjenta to 3 miliony zł. Ogłoszenie naboru wstępnie zaplanowane jest na początek II kwartału 2016 (kwiecień) roku, a rozstrzygnięcie do czerwca 2016 roku. Podczas tego szkolenia chcieliśmy przekazać kryteria, według których będą wybierane wnioski, z tych które zostaną złożone. To jest bardzo ważne, ponieważ zainteresowanie tymi projektami w całej Wielkopolsce jest duże, dlatego trzeba dokładnie się wpisać w kryteria, aby mieć możliwość skorzystania z tych środków. Tych kryteriów jest osiem, m.in. wysokość bezrobocia w danej gminie, dochód w gminie na jednego mieszkańca, czy droga łączy się z drogą wyższej kategorii, czy przy tej drodze jest planowana szerokopasmowa, czy znajdują się przy tej drodze obiekty użyteczności publicznej, ale również kryteria regionalne, które mają zachęcać do budowy drogi w bardzo rozrzuconym terenie – mam na myśli drogi lokalne w małych miejscowościach – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Jeśli chodzi o subregion pilski, to zainteresowanie spotkaniem jest duże, ale to wynika z tego, że samorządy oddalone od Poznania dobrze wpisują się w kryteria, które przedstawiamy. Mam nadzieję, że dużo wniosków z północnej Wielkopolski zakwalifikuje się do dotacji. Z obserwacji wcześniejszych mogę powiedzieć, że ten region bardzo dobrze korzystał z poprzednich środków nie tylko na drogi, ale również na remonty i modernizacje świetlic wiejskich czy modernizacja zabytków.

Jednym z założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poprawa, jakości dróg, która warunkuje rozwój społeczno-ekonomiczny wielu miejscowości wiejskich w Polsce. Z powodu utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Poddziałanie, którego dotyczą szkolenia, ma się przyczynić do realizacji celu szczegółowego 6B PROW 2014 – 2020, tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Ze środków tych zamierza skorzystać powiat pilski. Jak mówi  wicestarosta pilski Stefan Piechocki, w przyszłym roku, przy wsparciu środków z PROW, jest planowana  m.in. modernizacja drogi Kruszki – Kijaszkowo o długości 3,6 km.

– Ta inwestycja to kwota ok. 5 mln zł, z czego możemy ok. 3 mln zł pozyskać z zewnątrz.  Jako drugą inwestycję zgłosimy drogę w Tarnowie. Zobaczymy, która z tych dróg będzie lepiej wypunktowana i która otrzyma dofinansowanie. Ale może się okazać, że inne inwestycje będą bardziej punktowane i je zrealizujemy. Jak widać spotkanie dzisiejsze cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo głód środków na inwestycje drogowe jest niesamowity, bo każda gmina i powiaty mają swoje potrzeby – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski.

Warto dodać, że pomoc beneficjentom jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

(SE)

jak_pozyskac_srodki_z_prow00

jak_pozyskac_srodki_z_prow14 jak_pozyskac_srodki_z_prow01 jak_pozyskac_srodki_z_prow02 jak_pozyskac_srodki_z_prow03 jak_pozyskac_srodki_z_prow04 jak_pozyskac_srodki_z_prow05 jak_pozyskac_srodki_z_prow06 jak_pozyskac_srodki_z_prow07 jak_pozyskac_srodki_z_prow08 jak_pozyskac_srodki_z_prow09 jak_pozyskac_srodki_z_prow10 jak_pozyskac_srodki_z_prow11 jak_pozyskac_srodki_z_prow12 jak_pozyskac_srodki_z_prow13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *