Sejmikowe ABC… JAK TO BYŁO…, część I

Ani się obejrzymy, a zakończy się kadencja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 2018-2024 (30 kwietnia), moja druga. Wyróżnia ją od wcześniejszych to, że jest najdłuższa, pięcioletnia i do tego przedłużona o sześć miesięcy. Tak więc na jego rzecz będę pracowała 66 miesięcy.

 

Jaka była? Inna, bo działo się wiele nieprzewidzianych zdarzeń. Covid, zamknął nas w domach, posadził przy komputerach i zmusił do opiniowania spraw oraz podejmowania uchwał głosowaniami przez linki. Ciągła zmiana polityki rządu wobec samorządów zmuszała do zmian w zarządzaniu np. w kwestii zabierania im zadań, zmian w finansowaniu, nieuruchamiania środków z Krajowego Planu Odbudowy, przy jednoczesnym wskazywaniu zadań (do wielomilionowych dofinansowań przez samorząd województwa) zawartych w programach krajowych (Kolej +, Polski Ład, Program budowy obwodnic i inne). Do tych spraw doszło jeszcze przyspieszenie działań na rzecz ochrony klimatu, środowiska, zero emisyjnych źródeł energii oraz kompleksowa zmiana strategii dla wielkopolski wschodniej wskutek zamykania kopalń węgla brunatnego i przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych, przyjaznych dla środowiska.

 

Z wymienionymi sprawami trzeba było zderzyć i działanie i finansowanie, nie zapominając o realizowaniu strategicznego celu nadrzędnego jakim jest zrównoważony rozwój Wielkopolski.

 

Nadto trzeba było zrealizować i rozliczyć projekty i programy finansowane środkami z Unii Europejskiej z lat 2014-2020 oraz podjąć negocjacje i przygotować się do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej lat 2021-2027.

 

Pomimo tych wszystkich zawirowań, dobrze oceniam mijającą kadencję. Była bardzo pracowita, ale pozostawia satysfakcję, wszak Wielkopolska zajmuje 3 lokatę w kraju pod względem rozwoju gospodarczego, a 3% bezrobocie jest najniższe w kraju. Przyczyniły się do tego dobre decyzje samorządu wielkopolskiego, sprzyjające tworzeniu warunków dla rozwoju biznesu, podejmowanie budżetu w każdym kolejnym roku z ponad 40% wydatkami na inwestycje, wsparcie dla edukacji (np. cyfrowa szkoła, czas zawodowców, kształcenie w systemie dualnym) i inne.

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w mijającej kadencji pracował w liczbie 39 radnych, reprezentujących blisko 3,5 miliona Wielkopolan. Koalicję rządzącą tworzyły: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica i osoba bezpartyjna (łącznie 26 osób). W opozycji byli radni z partii Prawo i Sprawiedliwość (łącznie 13 osób), którzy nie popierali budżetów i wieloletnich prognoz finansowych oraz nie mieli pozytywnego zdania w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa.

 

Sejmik w latach 2018-2024 (do 31 stycznia) obradował podczas 60 sesji i podjął 1.250 uchwał. Tyle tytułem I części informacji o kończącej się kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W II części, do publikacji w marcowym wydaniu Tętna, napiszę co zrobiono w północnej Wielkopolsce i moich działaniach na rzecz wielkopolskiego samorządu.

 

dr Mirosława Rutkowska-Krupka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *