Jakie wzorce patriotyczne, takie działanie dla Polski

bogrycewicz_net

Klub radnych Platformy Obywatelskiej w wielkopolskim sejmiku, odwołując się do „ponadczasowych wzorców osobowych i patriotycznych” zaproponował nieprzemyślane i błędne stanowisko, aby rok 2023 w naszym województwie ogłosić „Wielkopolskim Rokiem Wisławy Szymborskiej”.

Podczas obrad Komisji Kultury wykazywałem szereg argumentów za tym, aby uchwały nie podejmować. Proponowałem, aby wnioskodawcy wycofali projekt oraz przystąpili do wypracowania międzyklubowego porozumienia, by Sejmik jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie patrona 2023 roku.

Przy podejmowaniu tego typu uchwały nie można posługiwać się wyłącznie oceną literacką. Radni w znakomitej większości nie mają ku temu kompetencji oraz nie jest to konkurs poetycki. Można natomiast i powinno zastosować się kryterium człowieczeństwa i patriotyzmu, a także uwzględnić kontekst społeczno-polityczny. Należy uświadomić sobie celowość podejmowania tego typu uchwały.

Po pierwsze związki Wisławy Szymborskiej z Wielkopolską są bardzo skromne. Zaledwie liczone w pierwszych miesiącach życia. Wisława Szymborska intelektualistka o szerokich horyzontach umysłowych w pełni akceptowała narzucanie siłą Polsce systemu komunistycznego. Swoją twórczością angażowała się na rzecz tegoż systemu. Pisała wiersze na cześć Lenina, Stalina i partii PZPR. Wisława Szymborska nigdy od swoich prokomunistycznych poglądów publicznie się nie odcięła, nigdy nie wyraziła żalu, ani też nigdy nie wyraziła skruchy wobec osób, przeciwko którym w obliczu ich śmierci publicznie wystąpiła.

Wobec brutalnej i bestialskiej wojny wymierzonej przez Rosję w Ukrainę i wolny świat nie można wynosić na patrona roku 2023 w województwie wielkopolskim piewcy jednego z największych zbrodniarzy w dziejach świata Józefa Stalina. Metody działań i imperialne dążenia współczesnej Rosji odwołują się do spuścizny czasów Stalina.

Kanon wielkich Polaków jest tak bogaty i nietrudno wskazać patrona 2023 roku, którego życiorys nie budzi kontrowersji. Sejm RP wybrał patronów roku 2023, wśród których znalazł się np. jeden z ojców naszej niepodległości Wojciech Korfanty. 25 maja 2023 roku przypada 75. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego, o którym Senat RP stwierdził m.in. „Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć – jeśli trzeba – umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorowa tożsamość Polaków”. W Wielkopolsce żyją krewni Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Bardzo ubolewam, że Klub PO odwołując się głównie i przede wszystkim, jak sami napisali do „ponadczasowych wzorców osobowych i patriotycznych” wnieśli takie stanowisko. W dyskusji odwoływali się natomiast do uznanej powszechnie poezji Szymborskiej, pomijając antypolskie elementy życiorysu.

Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego, PiS