Jarosław Maciejewski powołany na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego

Premier Donald Tusk na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie powołał z dniem 31 stycznia 2024 r. Jarosława Maciejewskiego na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego. Oficjalne powołanie wręczyła mu 1 stycznia br. wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.

 

Nowy II wicewojewoda wielkopolski to wieloletni samorządowiec i społecznik. Popularyzuje wiedzę na temat wprowadzania Funduszu Sołeckiego w wielkopolskich gminach, jak również możliwości tworzenia budżetu obywatelskiego i budżetu zadaniowego w samorządach. W 2006 r. został członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, w której pełnił funkcję sekretarza. W 2007 r. wybrano go na sołtysa wsi Rudna w gminie Złotów, a wcześniej od 2003 do 2007 r. był przewodniczącym Rady Sołeckiej sołectwa Rudna. Od 2009 r. prowadził własną działalność gospodarczą w ramach branży usługowej, handlowej i szkoleniowej, a także w obszarze aktywizacji środowisk wiejskich. W latach 2010-2014 pełnił funkcję radnego Gminy Złotów, w ramach której działał również jako członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotów. W 2012 r.  założył Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego na terenie powiatu złotowskiego, a w 2017 r. został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Był także moderatorem Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

 

W 2018 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którego był także wiceprzewodniczącym. Pełnił również funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego.

 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku zarządzanie o specjalizacji zarządzanie finansami firmy. Tytuł magistra uzyskał na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie administracją samorządową. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, a także ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania administracją.

 

Nina Swarcewicz

WUW w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *