Jarosław Maciejewski Wicewojewodą Wielkopolskim

Nowy Rok i zaskoczenie, powołanie na stanowisko Wicewojewody Wielkopolskiego!!! To spowodowało, że muszę zrezygnować z mandatu Radnego Województwa Wielkopolskiego.

 

Pięć lat pracy w Sejmiku Wielkopolskim spowodowało w moich działaniach społecznych nową ocenę rzeczywistości, ale też nowe możliwości oddziaływania na otaczający nas stan rzeczy. W Sejmiku podjęliśmy w tej kadencji wiele inicjatyw, które służyć będą lepszemu rozwojowi Wielkopolski, to zamknięcie poprzedniej perspektywy programów Unijnych, które tak wiele wniosły w rozwój gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny naszego regionu. To rozwój programu Wielkopolska Odnowa Wsi, to działania związane z innymi programami, które wdrażał Urząd Marszałkowski w dziedzinach kultury, sportu, ochrony środowiska, zdrowia i edukacji. Sztandarowy program „Deszczówka”, wsparcie dla pszczelarzy i rolników.

 

Te pięć lat, to pięć zrealizowanych budżetów naszego Sejmiku, zakończonych udzieleniem Absolutorium dla Zarządu (gdzie radni PiS na początku kadencji byli zawsze przeciw udzieleniu absolutorium, a ostatnio przyjęli „nową strategię” – wstrzymują się od głosu), pięć dobrze zaplanowanych budżetów, które później w ciągu roku są przedmiotem podejmowanych uchwał i realizacji poprzez poszczególne Departamenty, przy tych projektach budżetów głosowania miały się podobnie jak z udzielaniem absolutorium Zarządowi. Tak wspominam te chwile, kiedy występowałem w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, rekomendując udzielenie absolutorium czy przyjęcie projektu budżetu, widząc zaangażowanie Zarządu i Pani Elżbiety Kuzdro-Lubińskiej w opracowanie dokumentów i otwartość we współpracy w realizacji zaplanowanych zadań. Dziś należy też wspomnieć, że w naszej Wielkopolsce realizować będziemy również program wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania w ramach RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność), to kwota 120 mln EURO dla terenów wiejskich całej Wielkopolski.

 

Już w połowie stycznia 2024 roku dotarła do mnie informacja o możliwości powołania mnie na stanowisko II wicewojewody, co nastąpiło z dniem 31 stycznia 2024 roku. Pan Donald Tusk-premier polskiego rządu podpisał moją nominację na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego. To nowy rozdział w mojej karierze zawodowej i politycznej. Kiedy dowiedziałem się o tej nominacji, to dotarła do mnie też informacja, że muszę wszystkie inne moje aktywności zawodowe zamknąć i trzeba było spieszyć się by zdążyć ze wszystkim i być gotowym na koniec stycznia. Ta decyzja zmieniła moje dotychczasowe ścieżki zawodowe i społeczne, ale nie znaczy to, że teraz nie będę stawiał przed sobą ambitnych celów, myślę, że teraz czas na jeszcze większą pracę na rzecz lokalnej społeczności, byśmy przede wszystkim odzyskali wzajemny szacunek i uśmiech społeczny, którego tak bardzo brakowało w ostatnim czasie.

 

Po odebraniu nominacji z rąk Pani Agaty Sobczyk-Wojewody Wielkopolskiego, rozpoczął się dla mnie nowy rozdział kariery zawodowej. Dziś zaczynam realizować dobre rozwiązania dla współpracy ze społecznością lokalną, by przysłużyć się Wielkopolanom przez te najbliższe lata. Swoje urzędowanie chcę rozpocząć od jak najbliższego kontaktu ze środowiskami wiejskimi, z rolnikami i tymi wszystkimi organizacjami wiejskimi, którym zależy na dobrych relacjach i dobrych rozwiązaniach nurtujących ich problemów. Kilka dni jestem w Urzędzie Wojewódzkim, a byłem już w naszych lokalnych samorządach, które zgłaszają swoje dotychczasowe problemy, odwiedziłem jedno z kilku już odbytych „Forum Rolniczych WIR”, to pozwala zdobyć jeszcze szersza wiedzę i znaleźć nowe możliwości rozwiązywania problemów. Bycie wicewojewodą to dla mnie misja i cel w życiu społecznym, a nie wyczekiwanie na społeczne problemy za biurkiem urzędnika. DO ZOBACZENIA W TERENIE – POZDRAWIAM!!!

 

Jarosław Maciejewski

Wicewojewoda Wielkopolski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *