Jesienne przeglądy techniczne w JRG

Jak co roku w miesiącu październiku odbyły się jesienne przeglądy techniczne sprzętu silnikowego i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Wcześniej strażacy wykonali bardzo dużo pracy, aby sprzęt ten doprowadzić do jak najlepszego stanu technicznego. Ponadto wykonano prace gospodarcze i porządkowe mające wpływ na estetykę i bezpieczeństwo pracy w chodzieskiej komendzie.

19 października 2015 roku przegląd techniczny dokonała Komisja Obszarowa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Piły pod przewodnictwem mł. bryg. Rafała Mrowińskiego (Komendanta Powiatowego PSP w Pile). Komisja sprawdziła sprawność techniczną i konserwacje pojazdów, sprzęt pływający, silnikowy i inny sprzęt pożarniczy, sprzęt ochrony dróg oddechowych. Ponadto podczas kontroli poddano ocenie: stan garaży, utrzymanie magazynów sprzętu, stan dokumentacji eksploatacyjnej oraz stan BHP pomieszczeń i stanowisk pracy.

Komisja obszarowa wysoko oceniła pracę i zaangażowanie chodzieskich strażaków w przygotowanie sprzętu i obiektu do jesiennych przeglądów technicznych, wystawiając łącznie ocenę 5,91.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży

jesienne_przeglady_techniczne01

jesienne_przeglady_techniczne02 jesienne_przeglady_techniczne03 jesienne_przeglady_techniczne04 jesienne_przeglady_techniczne05 jesienne_przeglady_techniczne06 jesienne_przeglady_techniczne07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *