Jest szansa na remont drogi na Płotki

jest_szansa_na_remont

Do 31 października br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zarząd Powiatu w Pile współpracuje z gminą Piła, w celu pozyskania z programu środków na modernizację drogi powiatowej nr 1177P, od skrzyżowania z drogą krajową numer 10 do jeziora Płotki.

Ten odcinek drogi powiatowej 1177P położony jest w granicach administracyjnych Piły i na mocy porozumienia z 2007r. znajduje się w odpłatnym zarządzie gminy Piła. Szacunkowa wartość modernizacji to ok. 1,5 mln zł. Objęła by ona odtworzenie nawierzchni bitumicznej, ulepszenie poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (plan nie zawiera budowy ścieżki rowerowej, ponieważ gmina Piła zamierza ją modernizować z innych środków). Po wstępnych uzgodnieniach Starosty Pilskiego z Prezydentem Miasta Piły, 9 października br. odbyło się spotkanie robocze w tej sprawie z udziałem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły i dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Na spotkaniu, ustalono wstępnie, iż gmina Piła mogłaby opracować projekt techniczny inwestycji wraz z kosztorysem i przygotować wniosek o dofinansowanie, natomiast Powiatowy Zarząd Dróg w Pile wykonałby projekt organizacji ruchu. Starosta Pilski wystąpił 12 października br. do Prezydenta Miasta Piły o zaakceptowanie tej propozycji. W przypadku pozytywnej odpowiedzi niezbędne będzie podjęcie stosownej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej oraz podpisanie umowy partnerskiej. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakłada bowiem dofinansowanie inwestycji na poziomie do 50 proc. jej wartości. Oznacza to, że pozostała część mogłaby być sfinansowana po połowie przez budżet powiatu i budżet gminy Piła.

Zarząd Powiatu w Pile rozważając możliwość skorzystania ze środków rządowych na budowę i modernizację dróg, przygotował wniosek dotyczący dróg powiatowych 1208P i 1171P na odcinku Stara Łubianka – Tarnowo, położonych na terenie gminy Szydłowo. Wartość inwestycji szacowana jest na 3,5 mln zł. Powiat, wypełniając wymogi programu, zabiega o podpisanie umowy partnerskiej na jej współfinansowanie, z gminą Szydłowo.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *