Jest zgoda na zbycie udziałów w Spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła

To, co się nie udało 26 listopada 2013 roku gdzie radni klubów PiS, SLD, PS nie zgodzili się na sprzedaż 35 proc. udziałów w MEC, udało się nowej Radzie Miasta. Stosunkiem głosów 16 za, 5 przeciw, wyrażono zgodę na zbycie mniejszościowego pakietu (28, 88%) udziałów Spółki Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Zbycie mniejszościowego pakietu udziałów nie spowoduje ograniczeń w dostawach ciepła dla mieszkańców.

W uzasadnieniu do uchwały, za którą była większość radnych czytamy:

Gmina Piła posiada w Spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. mniejszościowy pakiet udziałów wynoszący 28,88%. Zasady wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów w Spółkach, w których Gmina Piła posiada udziały lub akcje określa uchwała Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zbycie mniejszościowego pakietu udziałów nie spowoduje ograniczeń w dostawach ciepła dla mieszkańców, ponieważ pierwsza umowa sprzedaży udziałów Spółki zapewnia bezwarunkowe i nieodwołalne dostawy ciepła zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Natomiast kontrolę nad cenami centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zapewnia procedura stosowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto należy zaznaczyć, że gdy prawo głosu mierzone jest liczbą posiadanych udziałów, każdorazowe podwyższenie kapitału przez Wspólnika większościowego będzie skutkować zmniejszeniem tego prawa dla Wspólnika mniejszościowego. Konsekwencją tego jest faktyczna utrata prawa do współdecydowania o ważnych sprawach Spółki.

Mniejszościowy udziałowiec nie ma w praktyce wpływu na wynik głosowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników. Polityka inwestycyjna jest kształtowana w Spółce na zasadach ogólnych tj.w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników, które zapadają zwykłą większością głosów. Zatem również w tej kwestii udziałowiec większościowy (powyżej 50% udziałów) podejmuje decyzje według własnego uznania. W obecnym stanie prawnym Strony umowy nie mają ograniczeń w zbywaniu swoich udziałów, a zgodnie z Kodeksem spółek handlowych decyzja taka jest ich integralnym prawem.

– Ta decyzja Rady to jedyne rozsądne rozwiązanie, patrząc na historię umowy prywatyzacyjnej. Dzisiejszy poziom udziałów nie gwarantuje żadnego realnego wpływu na działania spółki, na kierunki rozwojowe, a z drugiej strony mamy gwarancje związane z umową, która zabezpiecza interesy mieszkańców. Przewidujemy, że MEC nadal będzie inwestował, ponieważ jednym z pól działania tej firmy jest dalsza współpraca z miastem. Chcemy, aby kolejne budynki były podłączane do sieci, a również przygotowujemy nowe inwestycje w strefie przemysłowej. Dziś rozpoczęliśmy procedurę długotrwałą. Będziemy chcieli wynegocjować w spokoju jak najlepsze warunki. Kiedy będziemy przekonani, że te warunki dla miasta są dobre, wtedy będziemy podejmować ostateczne decyzje – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Spore wątpliwości czy dobrą decyzję podjęto na ostatniej SRM miał radny opozycji, Paweł Dahlke.

– Uważam, że nic nie zyskujemy tą dzisiejszą decyzją. Uzyskujemy tylko jednorazowy wpływ to budżetu, a pozbywamy się udziałów w spółce, która ma potężny potencjał by być taką przysłowiową kurą znoszącą złote jaja. Przypomnę, że firma zainwestowała 40 mln zł w budowę bloku kogeneracyjnego. Warto też wspomnieć, że do tej pory nie mieliśmy wypłacanej dywidendy, a wiadomo że każda firma robi biznes dla zysku. Dziś pewnie mało kto będzie zainteresowany tym pakietem i to nie jest dobry moment na podejmowanie takich decyzji – mówi Paweł Dahlke (Lewica Razem).

Swojego zdziwienia z podjętej uchwały nie ukrywał radny Błażej Parda.

– Do władzy idzie się po to, aby budować coś, a nie rozdawać czy sprzedawać. W tym przypadku widzimy, że to nic nie znaczy. Dziwne zachowanie prezydenta. Nie popierałem tej uchwały – mówił po głosowaniu radny Błażej Parda.

(SE)

jest_zgoda_na_zbycie10

jest_zgoda_na_zbycie34 jest_zgoda_na_zbycie11 jest_zgoda_na_zbycie12 jest_zgoda_na_zbycie13 jest_zgoda_na_zbycie14 jest_zgoda_na_zbycie15 jest_zgoda_na_zbycie16 jest_zgoda_na_zbycie17 jest_zgoda_na_zbycie18 jest_zgoda_na_zbycie19 jest_zgoda_na_zbycie20 jest_zgoda_na_zbycie21 jest_zgoda_na_zbycie22 jest_zgoda_na_zbycie23 jest_zgoda_na_zbycie24 jest_zgoda_na_zbycie25 jest_zgoda_na_zbycie26 jest_zgoda_na_zbycie27 jest_zgoda_na_zbycie28 jest_zgoda_na_zbycie29 jest_zgoda_na_zbycie30 jest_zgoda_na_zbycie31 jest_zgoda_na_zbycie32 jest_zgoda_na_zbycie33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *