Jestem asem segregacji czyli jak PRGOK uczy dzieci segregować

Od przedszkola nr 13 w Pile Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wznowił edukację w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w kwestii selektywnej zbiórki w ramach z kampanii pn. „Jestem asem segregacji”.  

Działania, które Związek prowadzić będzie do 29 maja br. są kontynuacją wcześniejszych kampanii: „Segregacja nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć” oraz „Młodzi mistrzowie segregacji”.  W ramach kampanii zostaną przeprowadzone 272 prelekcje, we wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie wszystkich 14 gmin członkowskich. W ramach kampanii Związek dotrze również do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków socjoterapii.

– O czym chcemy mówić podczas prelekcji? Oczywiście o tym jak segregować odpady, co to jest recykling, co to jest drugie życie odpadów, co to są ekoznaki. Na tym będziemy się skupiać docierając do blisko 31 tys. dzieci i młodzieży. Śmiało możemy powiedzieć, że biorąc pod uwagę zakres działań, jest to jedna z największych kampanii edukacyjnych w Polsce – mówi Zygmunt Jasiecki, prezes Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Zajęcia dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych i mają charakter interaktywny.

– Podczas prelekcji staramy się pokazać, na czym polega segregacja i jak robić to w praktyce. Oczywiście w taki sposób, aby dzieci się przy tym również dobrze bawiły. Chodzi o to, aby mogły one jak najwięcej zapamiętać, choć ich wiedza już teraz jest bardzo duża. Ten, kolejny etap naszych spotkań, ma pokazać szczegółowo, co gdzie powinno trafiać i dlaczego. Zajęcia dedykowane starszym uczniom mają pokazać także technologię przetwarzania odpadów, co dzieje się z odpadami później – mówi realizator przedsięwzięć edukacyjnych z ramienia PRGOK, Romuald Burczyk (ZielonyPunktCo).

Jak można było zauważyć podczas prelekcji dzisiejsze przedszkolaki wiedzą bardzo dużo o ekologii i segregacji śmieci a swoją wiedzę starają się przekazać również rodzicom.

– Taką edukację prowadzimy w przedszkolu, na co dzień. Dzieci w salach dysponują osobnymi pojemnikami na papier i na plastiki a wyrzucając śmieci uczą się jak to robić prawidłowo. Ponadto w holu wystawiliśmy pojemniki do segregacji dla rodziców i zdarza się, że jesteśmy świadkami jak dziecko zwraca uwagę rodzicom, co gdzie powinni wyrzucać. Uważam, że bardzo słusznie PRGOK prowadzi edukację już od przedszkolaków tym samym wspiera nas, nauczycieli, w edukacji. Poprzez zabawę i wspólne działanie, możemy wychowywać dzieci w kierunku poszanowania świata, w którym żyjemy – mówi Krystyna Żelazna-Wójcik, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 13 w Pile.

Kampania edukacyjna Związku jest działaniem kompleksowym, mającym na celu zmotywowanie dzieci i młodzieży do właściwych postaw w gospodarce odpadami. Jest to jednak proces długotrwały i kosztowny. Całkowity koszt kampanii, łącznie z działaniami promocyjnymi wynosi 144.240 zł.  Biorąc pod uwagę duży zakres przedsięwzięcia Związek wystąpił o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

– Jako Związek przywiązujemy ogromną wagę do edukacji. Organizujemy jednak nie tylko prelekcje docierając do każdej placówki oświatowej, ale również przekazujemy każdemu dziecku, każdemu uczniowi, poradnik praktycznej segregacji odpadów, który w jasny i przejrzysty sposób pokazuje, co gdzie wyrzucać. Jest on wyposażony w magnes, można, więc powiesić go na lodówce w kuchni i zawsze mieć pod ręką. Zachęcamy też nauczycieli, a poprzez nich dzieci i młodzież, do udziału w konkursach, w których rozdajemy atrakcyjne nagrody: pakiety gier edukacyjnych, tablety i aparaty fotograficzne. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż edukacja nie jest działaniem jednorazowym i bez życzliwości i wsparcia nauczycieli, oraz tego, co robią, na co dzień w swoich szkołach, efekty ekologiczne nie byłyby możliwe – mówi Agnieszka Matusiak starszy specjalista ds. gospodarki odpadami, informacji i edukacji ekologicznej PRGOK.

Kampania edukacyjna PRGOK potrwa do 29 maja br. Jej uroczyste podsumowanie odbędzie się 10 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, podczas którego zostaną wręczone nagrody w konkursach a także odbędzie się przedstawienie teatralne o tematyce odpadowej, które będzie mogło obejrzeć ponad 1000 dzieci z gmin członkowskich Związku.

(SE)

jestem_asem_segregacji10

jestem_asem_segregacji37 jestem_asem_segregacji11 jestem_asem_segregacji12 jestem_asem_segregacji13 jestem_asem_segregacji14 jestem_asem_segregacji15 jestem_asem_segregacji16 jestem_asem_segregacji17 jestem_asem_segregacji18 jestem_asem_segregacji19 jestem_asem_segregacji20 jestem_asem_segregacji21 jestem_asem_segregacji22 jestem_asem_segregacji23 jestem_asem_segregacji24 jestem_asem_segregacji25 jestem_asem_segregacji26 jestem_asem_segregacji27 jestem_asem_segregacji28 jestem_asem_segregacji29 jestem_asem_segregacji30 jestem_asem_segregacji31 jestem_asem_segregacji32 jestem_asem_segregacji33 jestem_asem_segregacji34 jestem_asem_segregacji35 jestem_asem_segregacji36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *