Jesteśmy gotowi do zimowego utrzymania dróg w Wielkopolsce

Od połowy października każdego roku, GDDKiA jest gotowa do okresu zimowego. W obwodach utrzymania stoi w gotowości sprzęt do odśnieżania, a magazyny są zapełnione solą drogową. Służba drogowa GDDKiA pracuje 24 godziny na dobę, by zapewnić kierowcom jak najbezpieczniejsze warunki jazdy.

Monitorujemy drogi 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. Działaniami na drogach Wielkopolski kieruje: osiem Rejonów oraz 22 Obwody Drogowe (OD), w tym jeden Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), do ich dyspozycji jest 18 magazynów soli.

Sezon 2022/2023 w Wielkopolsce

Długość dróg krajowych utrzymywanych przez GDDKiA w Wielkopolsce wynosi 1878 km.

Drogi krajowe w woj. wielkopolskim w sezonie zimowym 2022/2023 utrzymywane będą w następujących standardach:

•    w standardzie I około 485 km
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

•    w standardzie II około 996 km  
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

•    w standardzie III  około 48 km
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

•    w standardzie V około 354 km
Utrzymywane są jezdnie dodatkowe i serwisowe.

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych przygotowanych jest 402 pojazdy, w tym:
•    117 solarek,
•    202 pługów,
•    51 ładowarek,
•    25 równiarek,
•    7 Unimogów.

Planowane zużycie soli drogowej w woj. wielkopolskim na drogach zarządzanych przez GDDKiA wynosi ok. 35 tys. ton. W ubiegłym sezonie na zimowe utrzymanie dróg w regionie wydaliśmy ok. 32 mln zł.

Kierowco przepuść pługi

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę – bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

GDDKiA Poznań

jestesmy_gotowi

jestesmy_gotowi_02