Jubileusz 25-lecia Kościoła Zielonoświątkowego w Pile

13 czerwca br. Kościół Zielonoświątkowy będzie świętował Jubileusz 25-lecia działalności na terenie Piły.

Rozpoczynając pracę w Pile w 1990 roku. Kościół Zielonoświątkowy wraz z Towarzystwem Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej skupił się przede wszystkim na pracy ewangelizacyjno -charytatywnej. Dzięki dobrej współpracy z Kościołami holenderskimi, które dostarczały do Piły wielkie transporty odzieży, obuwia oraz sprzętu medycznego (łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie itp.). Odzież i obuwie przekazywano regularnie dla mieszkańców Piły natomiast sprzęt medyczny Szpitalom, Domom Pomocy Społecznej i Domom Dziecka na terenie Piły i byłego Województwa pilskiego. Zawsze priorytetowym celem Kościoła było i jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom. Regularne nabożeństwa odbywały się w Domu Kultury Kolejarza przy ul Sikorskiego, gdzie jednocześnie były prowadzone lekcje języka niemieckiego dla początkujących.

Społeczność Kościoła powiększała się, więc Kościół wystąpił z prośbą do ówczesnych władz miasta o przydzielenie obiektu na sprawowanie kultu religijnego i w niedługim czasie okazało się, że jest wolny barak po PZU, więc z radością Kościół przejął ten obiekt. Po adaptacji budynek posiada salę nabożeństw, salki katechetyczne oraz Oddział Akcji Humanitarnej „Życie”, który przez swoją aktywną działalność taką jak „Gwiazdkowa Niespodzianka” dociera z paczkami świątecznymi do dzieci z ubogich rodzin. Poza tym wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje różne projekty dla osób potrzebujących. Jako Kościół wraz z Centrum Wolontariatu w Pile angażuje się w życie miasta poprzez „Realną Akcję”, która polega m.in. na remontowaniu mieszkań dla osób samotnych i chorych oraz na rewitalizacji trenów i odnawianiu miasta (malowanie terenów przedszkoli, parków, ogródków jordanowskich itp). Kościół Zielonoświątkowy jest żywą, charyzmatyczną społecznością, gdzie oprócz regularnych nabożeństw organizowane są koncerty znanych chrześcijańskich artystów oraz inne spotkania z misjonarzami z kraju i zagranicy. Kościół cieszy się z bardzo dobrej współpracy z władzami miasta od początku działalności na terenie Piły. Mając na uwadze dynamiczny rozwój Kościoła oraz wizerunek urbanistyczny, Kościół zamierza przystąpić do budowy nowego obiektu sakralnego. Cała dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę jest skompletowana i zapewne niebawem rozpoczną się prace.

Dzięki przychylności włodarzy miasta w 2013 r. odbył się pierwszy Marsz dla Jezusa, który był niezwykłym przeżyciem duchowym dla uczestników jak i mieszkańców. W związku z Jubileuszem Kościoła zaplanowano w ramach uroczystości zorganizowanie drugiego „Marszu dla Jezusa”.

Każdy będzie miło witany i widziany – duchowieństwo, władze miasta oraz wszyscy mieszkańcy. Marsz rozpocznie się o godz. 12.30 przed Urzędem Miasta modlitwą o Boże błogosławieństwo dla urzędującego Prezydenta, Rady Miasta, instytucji oraz wszystkich mieszkańców, a o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Kultury będzie miała miejsce uroczysta gala jubileuszowa.

Pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Pile
Prezbiter
Aleksander Matwiejczuk

Kościół Zielonoświątkowy należy do rodziny kościołów protestanckich. Nawiązuje do czterech prawd reformacji wyrażonych przez Marcina Lutra: Sola Scriptura-jedynie Pismo Święte; Sola Christus- jedynie Chrystus; Sola Greatia- jedynie łaska; Sola fide- jedynie wiara, które stały się fundamentem protestantyzmu. Kościół Zielonoświątkowy jest częścią światowego ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, który zaczął się na początku poprzedniego wieku (1901 r.) a później rozlał się na cały świat ożywiając prawie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie. Przykładem może być Odnowa w Duchu Świętym, która będąc w Kościele Katolickim jest częścią ruchu charyzmatycznego. Kościół Zielonoświątkowy jest kościołem charyzmatycznym, który wierzy, że Bóg działa dzisiaj w ponad naturalny sposób tak jak w czasach biblijnych. Spontaniczność w modlitwie, radosny śpiew uwielbienia i ponad naturalne, charyzmatyczne działanie Ducha Świętego są cechą charakterystyczną naszych nabożeństw, jak również zdrowe, wyważone ewangeliczne kazanie oparte wyłącznie na Słowie Bożym. Wyznanie wiary K. Z. jest oparte wyłącznie na Biblii, a struktura i działanie odzwierciedla biblijny model kościoła I- go wieku naszej ery. Kościół Zielonoświątkowy głęboko uznaje wolność każdego człowieka, odnosi się z szacunkiem do innych Kościołów Chrześcijańskich, a budując z nimi dobre braterskie relacje nie wypiera się swojej teologicznej tożsamości. Nasze relacje z Jezusem muszą być w centrum, walka trwa nie między kościołami lecz ze światem, jak naucza Biblia.

W Polsce K.Z. działa w oparciu o Ustawę Sejmową z 20 lutego 1997r. (Dz. U. Nr 41 poz. 254)

Kościół Zielonoświątkowy w Pile powstał w 1990 roku, a więc działa już 25 lat.

Z tej okazji organizujemy 13 czerwca br. o godz. 10.00 UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWĄ w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, uwieńczoną „MARSZEM  DLA  JEZUSA” wyznaczonymi ulicami miasta.

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Piły i nie tylko, do aktywnego wzięcia udziału.

W.L.

jubileusz_kosciola_zielonoswiatkowego10

jubileusz_kosciola_zielonoswiatkowego15 jubileusz_kosciola_zielonoswiatkowego11 jubileusz_kosciola_zielonoswiatkowego12 jubileusz_kosciola_zielonoswiatkowego13 jubileusz_kosciola_zielonoswiatkowego14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *