Jubileusz 70- lecia Biblioteki Publicznej w Ujściu i 30. rocznica Ujskich Spraw

To był piękny wieczór. A to za sprawą dwóch niezwykłych okoliczności. Pierwsza była taka, że Olga Tokarczuk odebrała literacką Nagrodę Nobla, druga natomiast to uroczystość w Ujskim Domu Kultury poświęcona dwóm jubileuszom- 70. rocznicy powstania Biblioteki Publicznej w Ujściu oraz 30-leciu czasopisma Ujskie Sprawy. Były kwiaty, pamiątki, życzenia, urodzinowy tort. Cudowny czas, spędzony w gronie przyjaciół.   

Zasadniczą część uroczystości rozpoczęto od wyświetlenia prezentacji, dotyczącej historii biblioteki oraz jej filii. Po filmie dyrektor Ujskiego Domu Kultury, Przemysław Zdunek zaprosił na scenę najwierniejszych czytelników i przyjaciół ujskiej biblioteki. Pamiątkowe statuetki i podziękowania z rąk dyrektora Zdunka oraz kierownik biblioteki, Teresy Gajc-Zaleskiej otrzymali: Halina Szczepańska, Danuta Staśkowska, Łucja Szybowicz, Renata Biernat, Dorota Wójcik, Barbara Wiedera, Urszula Rejewska, Gabriela Przewoźniak oraz Jerzy Jarczyński i Jakub Kłos.

W dalszej części wieczoru wyświetlono prezentację dotyczącą 30-letniej historii gazety Ujskie Sprawy. Po filmie uhonorowane zostały osoby, które stworzyły czasopismo i przez wiele lat informowały mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach w gminie. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Andrzej Przewoźniak, Barbara Wiedera, Estera Serówka, Alina Nowak oraz Maciej Fater. Ponadto przyznano wyróżnienia obecnym współpracownikom: Romanowi Rożkowi, który od lat przygotowuje w Ujskich Sprawach dział „Ptaki, krzaki i zwierzaki” z cieszącymi się dużą popularnością zagadkami przyrodniczymi oraz Zbigniewowi Kluthowi, który opisuje w gazecie powojenną historię gminy Ujście i jej mieszkańców.

W części artystycznej z koncertem przebojów jazzowo-bluesowych wystąpił zespół Heavylites. Gośćmi ujskiego jubileuszu byli przedstawiciele władz i samorządu powiatu, przedstawiciele władz gminy, radni, bibliotekarze, ludzie kultury, byli i obecni pracownicy i współpracownicy biblioteki i gazety, czytelnicy, przyjaciele. Każdy z gości otrzymał piękną pamiątkową eko- zakładkę w formie pióra, a po części oficjalnej zaproszono wszystkich na kawę, herbatę i okazały, urodzinowy tort. W jubileuszowej kawiarence, urządzonej w holu UDK była okazja do rozmów, wspomnień, snucia planów na przyszłość, wymiany pomysłów itp. itd. Na tę szczególna okoliczność Ujski Dom Kultury przygotował również mini-wystawę, na której zaprezentowano stare kroniki i historyczne numery Ujskich Spraw. Można było wpisać się do pamiątkowej księgi, która otwiera kolejny rozdział historii czasopisma Ujskie Sprawy oraz Biblioteki Publicznej w Ujściu (wraz z filiami w Ługach Ujskich, Mirosławiu i Nowej Wsi Ujskiej).

A wpisów w księdze nie brakowało. Można przeczytać np. taki:  Vivat Ujski Dom Kultury i biblioteka. Należę do biblioteki od 1980 roku, od kiedy zamieszkałam w Ujściu. I nie żałuję. Z poszanowaniem Dorota Wójcik. Albo taki: Z prawdziwą przyjemnością wracam do spraw i ludzi, z którymi od początku stworzyliśmy Ujskie Sprawy. Adam Przewoźniak. Lub też taki: Bogatego księgozbioru, życzliwych ludzi oraz dalszej owocnej pracy w wydawnictwie Ujskich Spraw i Biblioteki życzy Teatr Polodowcowy, Mateusz Ziemichód. Znalazł się również taki: (…) Życzę mądrych, pięknych przedsięwzięć, uznania czytających i wiele satysfakcji z samych siebie. Maria Bochan, Jacek Stróżyński, Alina Nowak, Krystyna Czapiewska. A także wiele, wiele innych. Złożonych również ustnie i nadesłanych pocztą. Za wszystkie życzenia, kwiaty, upominki i pamięć jubilaci serdecznie dziękują.

Ujski Dom Kultury
Foto: Ewa Waszkiewicz

jubileusz_biblioteki

jubileusz_biblioteki_02 jubileusz_biblioteki_03 jubileusz_biblioteki_04 jubileusz_biblioteki_05 jubileusz_biblioteki_06