Jubileuszowe Święto Policji w pilskiej szkole

Meldunkiem o gotowości do uroczystości, złożonym Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosławowi Schosslerowi przez podinsp. Arkadiusza Bajerskiego rozpoczęły się obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile. W tym roku są one wyjątkowe, ponieważ powiązane z dwoma jubileuszami: 95-lecia powstania Policji Państwowej i 60-lecia powołania pilskiej Szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki. Złożył on wszystkim przybyłym: policjantom, pracownikom Policji oraz słuchaczom z samorządu szkolnego najserdeczniejsze życzenia. Komendant odniósł się także do kilku tegorocznych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Szkoły:

– Niezwykle cieszy fakt, że w tym roku pilska Szkoła wraca do swoich korzeni. Mam tu na myśli zwiększenie realizowanych przez nią kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej. Dziękuję Komendantowi Głównemu Policji i osobom, dzięki którym pilska placówka wraca po latach do tego, z czego dawniej była znana, czyli do szkolenia specjalistów zwalczających przestępstwa kryminalne[…]

– Jak Państwo zapewne zauważyliście, obecnie trwają prace remontowe, dzięki którym Szkoła stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i nowoczesnym. W maju został oddany do użytku kompleks obiektów sportowych, na których policjanci przebywający na kursach, ale również kadra szkoły podnoszą swoją sprawność fizyczną i umiejętności potrzebne w służbie[…]

Ponadto, insp. Jerzy Powiecki przypomniał o współpracy pilskiej Szkoły Policji z innymi podmiotami:

– Poza ścisłą współpracą ze szkołami policyjnymi i jednostkami terenowym Policji, Szkoła jest obecna w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, pilskimi uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Biznesu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także szkołami ponadgimnazjalnymi, głównie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, z którym współtworzymy cieszący się duża popularnością Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych. Dość wspomnieć, że do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 70 szkół z całej Polski.

Komendant podziękował kierownictwu i pracownikom wymienionych jednostek i placówek oświatowych za bardzo dobrze układającą się współpracę Szczególne podziękowania skierował do Komendant Powiatowej Policji w Pile, mł. insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile za współpracę oraz wyrazy uznania za wysokie efekty pracy, konsekwentne działania służące wzrostowi poczucia bezpieczeństwa, utrzymaniu oraz poprawie porządku publicznego w powiecie pilskim.

– Każdego roku podczas służby ginie lub ulega wypadkom wielu policjantów. Dzieje się to podczas zatrzymywania przestępców, w wypadkach i w czasie interwencji. Słychać również w mediach, a z pewności nie są to wszystkie tego rodzaju przypadki, że policjant pomógł bądź to fizycznie, bądź też udzielając wskazówek przez telefon, uratować człowiekowi zdrowie i życie. – przypomniał Komendant Szkoły. – Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego w I kwartale 2014 roku wynika, że 67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Cieszy fakt, że polskie społeczeństwo docenia naszą służbę.

Na zakończenie swojego przemówienia, insp. Jerzy Powiecki podziękował przedstawicielom samorządów lokalnych za przychylny stosunek do Policji i spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz za wsparcie podczas realizacji różnych przedsięwzięć. Złożył także gratulacje wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym za… za rzetelną, ofiarną służbę i kształcenie młodych kadr. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku, tym bardziej, że pełnicie służbę z pełnym zaangażowaniem, niewolnym od napięć i stresów, podejmując decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi.

Z obchodami policyjnego święta łączą się nierozerwalnie odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe – oficerskie, aspiranckie i podoficerskie.

Minister Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył:

„Brązowym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”:

–    insp. Jerzego Powieckiego – Komendanta Szkoły Policji w Pile
–    insp. Piotra Gacę – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile nadzorującego pion dydaktyczny

Medale wręczył wyróżnionym płk Piotr Płonka – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Minister Spraw Wewnętrznych w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaczył:

Złotą odznaką „ZASŁUŻONY POLICJANT”:

–    podinsp. Marka Ratajczaka – starszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych

Srebrną Odznaką „ZASŁUŻONY POLICJANT”:

–    mł. insp. Ewę Cierach – naczelnika Wydziału Finansów,
–    mł. insp. Artura Godlewskiego – naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia,
–    mł. insp. Sylwestra Urbaniaka – kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    mł. insp. Krzysztofa Opalińskiego – kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej

Brązową odznaką „ZASŁUŻONY POLICJANT”:

–    mł. insp. Marzenę Brzozowską – kierownika Zakładu Służby Kryminalnej,
–    podinsp. Rafała Sochę – kierownika Sekcji Teleinformatyki,
–    podinsp. Mariusza Staronia – starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    podinsp. Artura Andrzejewskiego – starszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    podinsp. Krzysztofa Rudnickiego – starszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    podinsp. Arkadiusza Bajerskiego – eksperta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    nadkom. Anetę Wróblewską – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    podinsp. Tomasza Ratajczaka – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    kom. Marcina Druszcza – zastępcę naczelnika Wydziału Zaopatrzenia,
–    kom. Piotra Sochackiego – wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    kom. Artura Kulczaka – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    kom. Marcina Bartola – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    asp. szt. Wiolettę Tymczyszyn – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    asp. szt. Romana Laszuka – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    asp. szt. Mirosława Rżanka – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    asp. szt. Mariusza Saksa – asystenta Sekcji Teleinformatyki,
–    asp. Arkadiusza Dębskiego – wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    sierż. szt. Rafała Gruszczyńskiego – asystenta Wydziału Zaopatrzenia.

Z okazji Święta Policji Minister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji uhonorowali policjantów nagrodami pieniężnymi.

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymała:

–    mł. insp. Marzena Brzozowska – kierownik Zakładu Służby Kryminalnej

Nagrodę Komendanta Głównego Policji otrzymali:

–    podinsp. Arkadiusz Bajerski – ekspert Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
–    pani Anna Bejma – kierownik Sekcji Żywnościowej

Komendant Główny Policji – z dniem 24 lipca – mianował

inspektorem Policji:

–    mł. insp. Piotra Gacę – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile nadzorującego pion dydaktyczny

młodszym inspektorem Policji:

–    podinsp. Marzenę Brzozowską – kierownika Zakładu Służby Kryminalnej,

na stopień podinspektora Policji

–    nadkom. Wojciecha Misia – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    nadkom. Tomasza Ratajczaka – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    nadkom. Jerzego Siwka – eksperta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,

Komendant Szkoły Policji w Pile mianował

na stopień nadkomisarza Policji:

–    kom. Marka Rozwoda – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia,

na stopień komisarza Policji:

–    podkom. Artura Mazura – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    podkom. Adriannę Niemczuk-Gorgoń – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    podkom. Michała Zielonkę – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    podkom. Sebastiana Wegnera – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,

Na stopień aspiranta sztabowego:

–    st. asp. Ryszarda Rudnickiego – młodszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych,

Na stopień starszego aspiranta Policji

–    asp. Krzysztofa Plombona – instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    asp. Arkadiusza Dębskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    asp. Tomasza Kielera – instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    asp. Artura Lepalczyka – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    asp. Roberta Aftykę – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    asp. Leszka Łatko – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    asp. Małgorzatę Hauchszulz – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,

Na stopień aspiranta Policji mianował:

–    mł. asp. Karola Patyniaka – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia,
–    mł. asp. Jolantę Kamińską – asystenta Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia,

Na młodszego aspiranta Policji

–    sierż. szt. Przemysława Zublewicza – instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    sierż. szt. Tomasz Ptaka – instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    sierż. szt. Tomasza Świtkowskiego – instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych,

Komendant Szkoły Policji w Pile za długoletnią i wzorową pracę uhonorował listami pochwalnymi pracowników Policji:

–    panią Mariannę Wieczorek – głównego specjalistę Wydziału Finansów,
–    panią Katarzynę Miernowską – głównego specjalistę Wydziału Zaopatrzenia,
–    pana Włodzimierza Chamczyka – specjalistę Sekcji Prezydialnej,
–    panią Beatę Kąckowską-Szklarz – specjalistę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
–    pana Waldemara Mączkę – specjalistę Sekcji Teleinformatyki
–    panią Anetę Rauhut – specjalistę Wydziału Finansów
–    panią Grażynę Stasiewicz – specjalistę Wydziału Kadr
–    panią Agnieszkę Zdunek – specjalistę Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
–    panią Edytę Zdrenkę – specjalistę Wydziału Zaopatrzenia
–    panią Martę Wojdyło – specjalistę Wydziału Finansów,
–    panią Berenikę Piękoś-Neimann – starszego bibliotekarza Sekcji Prezydialnej
–    panią Annę Fons – samodzielnego referenta Sekcji Prezydialnej,
–    pana Łukasza Jurgę – samodzielnego referenta Wydziału Kadr,
–    panią Martę Królewicz – starszego referenta Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
–    panią Barbarę Kurjan – starszego referenta Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    panią Renatę Lankow – starszego referenta Zakładu Służby Kryminalnej,
–    panią Iwonę Wachowiak – starszego referenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
–    panią Wiesławę Grabowską – sprzątaczkę Wydziału Zaopatrzenia
–    panią Krystynę Walewską – sprzątaczkę Wydziału Zaopatrzenia
–    panią Katarzynę Arentewicz – kuchmistrza Sekcji Żywnościowej
–    panią Janinę Olszowską – pomoc kuchenną Sekcji Żywnościowej

Odznaczenia, akty mianowania i listy gratulacyjne wszystkim wyróżnionym wręczyli nadinsp. Mirosław Schossler oraz insp. Jerzy Powiecki.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, który przekazał życzenia z okazji dzisiejszego Święta oraz podsumował wypowiedzi swoich przedmówców, odnosząc się do specyfiki policyjnej służby oraz znaczenia Szkoły Policji w Pile w systemie szkolnictwa policyjnego.

Na zakończenie uroczystości, Komendant Szkoły jeszcze raz pogratulował wyróżnionym oraz podziękował za współpracę Staroście Pilskiemu Mirosławowi Mantajowi i Prezydentowi Miasta Piły, a także pogratulował im otrzymanych odznaczeń – Brązowych Medali za Zasługi dla Policji.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: mł. insp. Rafał Kozłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Mirosław Mantaj – Starosta Pilski, Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły wraz ze swoim Zastępcą Krzysztofem Szewcem, mł. insp. Beata Różniak-Krzeszewska – Komendant Powiatowy Policji w Pile, płk Piotr Płonka – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Maria Wierzejewska-Raczyńska – Prokurator Rejonowy w Pile, mł. bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Alicja Kobus – Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filia w Poznaniu.

Po przemówieniach gości i wyprowadzeniu sztandaru miłym akcentem kończącym jubileuszowe obchody Święta Policji był występ szkolnego zespołu muzycznego „Awans” wraz z przyjaciółmi. Zespół wystąpił w składzie: podinsp. Jacek Słoński (perkusja), podinsp. Tomasz Ratajczak (gitara elektryczna), nadkom. Paweł Holeksa (gitara basowa, śpiew), Sylwia Palińska (śpiew) i Przemysław Wojnarowski (śpiew, gitara prowadząca, aranżacja). Zespół wykonał wiązankę popularnych melodii i spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem zgromadzonych gości.

Anna Fons, Waldemar Hałuja

jubileuszowe_swieto_policji01

jubileuszowe_swieto_policji02

jubileuszowe_swieto_policji03

jubileuszowe_swieto_policji04

jubileuszowe_swieto_policji05

jubileuszowe_swieto_policji06

jubileuszowe_swieto_policji07

jubileuszowe_swieto_policji08

jubileuszowe_swieto_policji09

jubileuszowe_swieto_policji10

jubileuszowe_swieto_policji11

jubileuszowe_swieto_policji12

jubileuszowe_swieto_policji13