Już jutro w Pile VII Bieg trasą trzech mostów królewskich!

Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w VII Biegu Bulwarami nad Gwdą w Pile trasą mostów trzech króli „Od Zygmunta Starego do Bolesława Chrobrego”.

Bieg odbędzie się w środę, 6 stycznia 2015 roku., start o godz. 11.00 (A) i 11.30 (B).

Start i meta przy moście Zygmunta Starego w kierunku mostu Bolesława Chrobrego, górą przez most i zbiegamy na bulwary obok Hotelu Rodło ponownie w kierunku mostu Zygmunta Starego, przebiegając pod mostem Bolesława Krzywoustego i dalej schodami na most Zygmunta Starego, następnie schodami w dół i dalej pod mostem do mety. Dwa okrążenia trasy – A,  jedno okrążenie trasy – B.

Dla zgłoszonych uczestników biegu w terminie do 2 stycznia 2017 r.  pamiątkowe medale, a dla wszystkich zgłoszonych i biorących udział w biegu pamiątkowe dyplomy i poczęstunek. 

Mile widziane stroje okolicznościowe i orszaki królewskie, szczególnie rodzinne.
Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci z problemami zdrowotnymi, nadwagą, cukrzycą.

Dla zwycięzców biegów A i B puchar/statuetka. Dla uczestników biegu A i B posiadających pakiet startowy (podpisana karta zgłoszenia i numerowana opaska) losowanie upominków w banku nagród

Każdy uczestnik wnosi opłatę za udział w biegu.

Opłata wnoszona w terminie do 2 stycznia 2017 r. wynosi:

8 zł – dzieci szkolne i młodzież do 18 lat i studenci studiów dziennych,

20 zł – dorośli. Ulgi dla rodzin z dziećmi.

Dzieci przedszkolne, uczestniczące w biegu rodzinnym otrzymują pamiątkowy dyplom i poczęstunek

Dzieci (do 13 r. życia startują pod opieką rodziców)

Ze względów organizacyjnych przyjmowane są wpłaty i zgłoszenia uczestników na kartach do 2 stycznia 2017r.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie O/Piła Nr konta:-60895100094200189220000010-

Uczestnik w ramach opłaty otrzymuje pakiet świadczeń:
ubezpieczenie -polisa, opiekę medyczną, obsługę sędziowską, poczęstunek, pamiątkowy dyplom.

Dla zgłoszonych w terminie pamiątkowy medal i losowanie upominków.

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia w Pilskim TKKF: Tel. 604 627 161,
e`mail: pilskietkkf@wp.pl,  www.tkkf.pila.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w imprezie!

Pilskie TKKF

pobiegnij_trasa_trzech01

pobiegnij_trasa_trzech02