Kaczory. Nowy rok – nowe inwestycje!

Rok 2024 zapowiada się imponująco pod względem planowanych inwestycji w gminie Kaczory. Burmistrz Miasta i  Gminy Kaczory informuje, że w 2024 roku będą realizowane następujące zadania:

 

– Budowa drogi za cmentarzem w Kaczorach (Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 190 404,07 zł),

 

– Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory, tj. ul. Łączna w Krzewinie, ul. Lipowa w Brodnej (Wajzówka) oraz ul. Wrzosowa i ul. Wiejska w Brodnej (Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 499 000,00 zł),

 

– Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kaczorach (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 950 000,00 zł),

 

– Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w mieście Kaczory (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 995 000,00 zł),

 

– Budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo II etap (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 387 000,00 zł),

 

– Z Rządowego Programu Ochrony Zabytków samorząd gminny otrzymał wsparcie w wysokości 1 271 844,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich, remont i poprawę stanu 6 obiektów zabytkowych tj.:

 

– Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie (dofinansowanie w wysokości 196 000,00 zł),

 

– Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach (dofinansowanie w wysokości 354 760,00 zł),

 

– Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie (dofinansowanie w wysokości 160 524,00 zł),

 

– Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie (dofinansowanie w wysokości 78 400,00 zł),

 

– Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie (dofinansowanie w wysokości 322 420,00 zł),

 

– Prace konserwatorskie Zespołu Szkoły w Morzewie – siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej (dofinansowanie w wysokości 159 740,00 zł).

 

– Szatnia kontenerowa dla Zelgniewskiego Klubu Sportowego (złożony wniosek do Programu Szatnia na Medal),

 

– Wymiana opraw lamp na ledowe (dofinansowanie z Programu Rozświetlamy Polskę w kwocie 1 097 440,00 zł),

 

– Trwa przygotowanie projektu nowych odcinków oświetleniowych na ul. Chodzieską w Kaczorach (ścieżka rowerowa w stronę oczyszczalni ścieków), na ścieżkę rowerową wzdłuż os. Przylesie w Kaczorach oraz na skrzyżowanie w Krzewinie w kierunku Morzewa, Krzewiny, Dziembowa i Kaczor,

 

– Nawodnienie boiska sportowego w Dziembowie,

 

– Przygotowany projekt na przebudowę ul. Pilskiej w Kaczorach wraz z oświetleniem i przejściami dla pieszych,

 

– W ramach strategii ZIT zaalokowane zostały środki na wykonanie 4 inwestycji: tereny zielone (dofinansowanie w wysokości 747 699,88 zł), ścieżka rowerowa Rzadkowo-Byszewice (dofinansowanie w wysokości 1 575 000,00 zł), ścieżka rowerowa Krzewina-Chodzież (dofinansowanie w wysokości 1 575 000,00 zł) oraz klub seniora (dofinansowanie w wysokości 531 504,50 zł).

 

W tym roku dobiegają końca również inwestycje rozpoczęte w roku ubiegłym. W Kaczorach trwa rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach (koszt inwestycji wynosi 5 649 000,00 zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85%). Aktualnie trwają tam prace wykończeniowe oraz montaż windy. W Rzadkowie trwa budowa Publicznego Przedszkola (koszt inwestycji wynosi 2 072 550,00 zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85%). Tam również trwa etap wykończeniowy. Obie inwestycje czeka etap zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z budową i doposażeniem placu zabaw. Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia w Kaczorach oraz początek lipca w Rzadkowie, tak aby dzieci od września mogły uczęszczać do nowych, dostosowanych i bezpiecznych przedszkoli.

 

W 2022 roku Gmina Kaczory przystąpiła do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska”. Celem tego programu jest budowa tanich mieszkań pod wynajem z opcją dojścia do własności. W Kaczorach w ramach SIM wybudowane zostaną dwa bloki, w sumie z ponad czterdziestoma mieszkaniami o relatywnie niskim czynszu. Aktualnie spółka uzyskała pozwolenie na budowę I bloku i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji. Szacowane rozpoczęcie robót budowlanych to III kwartał 2024 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Kaczorach