Kaczory. Otwarcie dogi Dziembowo-Dziembówko i ul. Gajowej

W piątek, 3 grudnia br., władze gminy Kaczory oficjalnie oddały do użytku dwie nowe drogi: z Dziembowa do Dziembówka oraz ulicę Gajową w Kaczorach. Inwestycje otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W uroczystym otwarciu wzięli udział Posłowie na Sejm RP Grzegorz Piechowiak oraz Marcin Porzucek.

Droga z Dziembowa do Dziembówka ma zaledwie 765 m ale jej przebudowa zdecydowanie poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników. Szerokość jezdni została zwiększona do 5,5 m. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 400 tys. zł a całkowity koszt inwestycji to 599 550,36zł.

Na ulicę Gajową w Kaczorach czekano z dużą niecierpliwością. 648 m nowej nawierzchni oraz szeroka na 2 m ścieżka rowerowa znacznie poprawiła estetykę okolicy oraz dodała kolejny skrót komunikacyjny. Dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 572 012,22 zł a całość inwestycji zamknęła się kwotą 1 237 362,99 zł.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego, wykonawcy inwestycji oraz osoby zaangażowane w przebudowę dróg.

Źródło: Urząd Gminy Kaczory
Foto: Sebastian Daukszewicz

kaczory_otwarcie_drogi

kaczory_otwarcie_drogi_02 kaczory_otwarcie_drogi_03 kaczory_otwarcie_drogi_04 kaczory_otwarcie_drogi_05 kaczory_otwarcie_drogi_06 kaczory_otwarcie_drogi_07 kaczory_otwarcie_drogi_08 kaczory_otwarcie_drogi_09 kaczory_otwarcie_drogi_10 kaczory_otwarcie_drogi_11 kaczory_otwarcie_drogi_12 kaczory_otwarcie_drogi_13 kaczory_otwarcie_drogi_14 kaczory_otwarcie_drogi_15 kaczory_otwarcie_drogi_16 kaczory_otwarcie_drogi_17 kaczory_otwarcie_drogi_18 kaczory_otwarcie_drogi_19 kaczory_otwarcie_drogi_20 kaczory_otwarcie_drogi_21 kaczory_otwarcie_drogi_22 kaczory_otwarcie_drogi_23 kaczory_otwarcie_drogi_24 kaczory_otwarcie_drogi_25 kaczory_otwarcie_drogi_26 kaczory_otwarcie_drogi_27 kaczory_otwarcie_drogi_28 kaczory_otwarcie_drogi_29 kaczory_otwarcie_drogi_30 kaczory_otwarcie_drogi_31 kaczory_otwarcie_drogi_32