Kajakarze posprzątają pilski odcinek rzeki Gwdy

Klub kajakowy PTTK „GWDA” Piła oraz Urząd Miasta Piły i Altvater Piła Sp. z o.o. zapraszają na spływ kajakowy w sobotę 13 kwietnia 2024 r. SPRZĄTAMY GWDĘ. Piła na odcinku 7 km: przystanek Gordaliny przy Mostach Królewskich do mostu na obwodnicy K11.

Cele spływu:

 

– oczyszczenie brzegów rzeki Gwdy ze śmieci,

 

– integracja miłośników turystyki kajakowej

 

– uczczenie 70-lecia Oddziału PTTK w Pile.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 

– zapoznanie się z zasadami spływu potwierdzone własnoręcznym podpisem do ich przestrzegania,

 

– umiejętność pływania,

 

– zgłoszenie udziału w wyznaczonym terminie,

 

– ukończenie 18 lat.

 

 1. ZGŁOSZENIA:

 

Pisemne, telefoniczne lub osobiste z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia prosimy podać do dnia 8 kwietnia 2024 r. na adres e-mail piotrowska.joanna@wp.pl lub tel. 502 634 724.

 

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Świadczenia:

 

– miejsce w kajaku, wiosło, kamizelka

 

– fachowa kadra spływu,

 

– ubezpieczenie NNW,

 

– przewóz osób i kajaków z miejsca zakończenia spływu do bazy przy ul. Kwidzyńskiej 8,

 

– wspólny posiłek turystyczny przy ognisku,

 

– kierownictwo spływu zabezpieczy worki na śmieci, chwytako-łapki.

 

 1. Program imprezy:

 

9.30 – zbiórka uczestników w bazie kajakowej przy ul. Kwidzyńskiej 8, pobranie sprzętu,

 

9.45 – rozpoczęcie spływu,

 

11.00-  odbiór pierwszych worków –  pomost przy ul. Młodych na wysokości Vivo

 

13.00 – odbiór  kolejnych śmieci pod mostem na obwodnicy K11 od strony ul. Młodych,

 

13.30 – zakończenie spływu, załadowanie kajaków i przejazd do bazy,

 

14.00 – rozładowanie, wyczyszczenie kajaków,

 

14.30 – zakończenie spływu,  posiłek przy ognisku.

 

 1. Kierownictwo spływu:

 

Komandor Teresa Kasior (606 630 882), oraz  Włodzimierz Kasior, Eugeniusz Piotrowski.

 

 1. Informacje końcowe:

 

– udział w imprezie jest bezpłatny

 

– uczestnicy spływu powinni posiadać gumowe rękawice, zapasową odzież na wypadek niespodziewanej kąpieli (szczelnie  zapakowaną i zabezpieczoną przed zatonięciem),

 

– cenne przedmioty (aparaty, telefony, dokumenty, zegarki okulary itp.) należy zabezpieczyć przed zatonięciem lub uszkodzeniem albo pozostawić w domu,

 

– w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych impreza może zostać skrócona lub odwołana.

 

REGULAMIN SPŁYWU

 

 1. Spływ jest imprezą otwartą o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

 

 1. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.

 

 1. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które w rażący sposób naruszają normy niniejszego regulaminu i nie podporządkowują się zarządzeniom osób funkcyjnych w zakresie ich odpowiedzialności.

 

 1. Picie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione.

 

 1. Wszyscy uczestnicy spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej.

 

 1. Zabrania się wyprzedzania kajaka pilota początkowego oraz pozostawania za kajakiem pilota końcowego.

 

 1. Obowiązkiem uczestników spływu jest udzielanie pomocy innym uczestnikom w miarę ich umiejętności i możliwości.

 

 1. Uczestnicy spływu są zobowiązani do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.

 

 1. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

 

 1. Organizatorzy spływu nie biorą odpowiedzialności za majątek uczestników.

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników (warunki pogodowe lub inne niesprzyjające okoliczności) kierownictwo spływu może zmienić, skrócić lub odwołać cały spływ albo jego poszczególne etapy.

 

 1. Każdy uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt wyczyszczony, kompletny i w stanie sprawności w jakim go otrzymał. Za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie należy uiścić opłatę określoną przez zarząd klubu.

 

 1. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do kierownictwa spływu.

 

 1. W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

UWAGA:

 

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania i przyjęcia sprzętu.

 

Do zobaczenia na szlaku

 

Organizatorzy