Kampania 19 dni…

kampania_19_dni

W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile razem ze Szkołą Podstawową nr 12 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przyłączył się do kampanii: „19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży” koordynowanej przez Fundację Po DRUGIE.

Kampania rozgrywa się co roku i trwa przez pierwszych 19 dni listopada, a jej celem jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

Szkoła Podstawowa nr 12 zaangażowała się w profilaktykę wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, natomiast MOPS oferuje dyżury telefoniczne specjalistów, pomagających osobom doświadczającym przemocy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o publiczne rozpowszechnienie załączonej do niniejszego maila informacji w zakresie Państwa możliwości.

UM Piły