KAWKA przewietrzy nasze miasta

W związku z realizacją II edycji Programu KAWKA, 27 kwietnia 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uroczyście podpisano umowy pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, reprezentowanym przez Hannę Grunt, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Marka Zielińskiego, Zastępcę Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu a  Prezydentami:  Miasta Poznania – Jackiem Jaśkowiakiem, Miasta Leszna –  Łukaszem Borowiakiem, Miasta Gniezna – Tomaszem Budaszem, Miasta Piły – Piotrem Głowskim.

Program KAWKa realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW, pt.  „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, który skierowany jest do samorządów, mających siedzibę w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 10 000, wskazanych w Programach Ochrony Powietrza, planujących przedsięwzięcia powodujące ograniczenie niskiej emisji. Do II edycji Programu Kawka w Wielkopolsce przystąpiły miasta: Poznań, Gniezno, Piła i Leszno.

Pomoc realizowana jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym do 45% środków pochodzi z NFOŚiGW.

W ramach Programu KAWKA zlikwidowane zostaną ok. 1785 szt. źródła ciepła opalane paliwem stałym, a zastąpią je źródła ekologiczne w ilości 551 sztuk. Planowana jest wymiana kotłów węglowych na gazowe, podłączenie obiektów dotychczas opalanych węglem do miejskich sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków wielorodzinnych oraz montaż instalacji solarnych. Realizacja w/w przedsięwzięć spowoduje zmniejszenie emisji, w szczególności dwutlenku węgla o 3 110 Mg/rok, pyłów: PM10 o 28,48 i PM2,5 o 26,93 Mg/rok.

Łączne środki planowane jako pomoc w formie dotacji wynoszą 7.325.729,07 zł, pozostałą część, w tej samej wysokości, miasta zabezpieczają we własnym zakresie.

Marta Jankowska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

kawka_przewietrzy_nasze_miasta10

kawka_przewietrzy_nasze_miasta11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *